Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

 Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) εξαμηνιαίων μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, ανάλογα με το μάθημα και ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ, σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και ερευνητική απασχόληση ή/και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα είναι τετράωρα, οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Μπορεί όμως να διεξάγονται και σε άλλη γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
 • Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ

Β΄ Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ηθική των Διαπραγματεύσεων
 • Επιχειρηματική Ηθική

Γ΄ Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Λογική και Γνωσιοθεωρία
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Δ΄ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση
 • Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση

Εισαγωγικά Μαθήματα
Τα μαθήματα αυτά είναι προαιρετικά και γίνονται πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου (Bridge-up Courses):

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ και στην Οικονομία
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο