Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο ανά δυο (2) ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης το χειμερινό εξάμηνο, με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να μεταφέρει την έναρξη το εαρινό εξάμηνο.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε παρακολούθηση εργαστηριακών/πρακτικών ασκήσεων, σε συμμετοχή σε δύο ημερίδες που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, καθώς και σε εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι:

 • Ερευνητική (κλινική μελέτη, μελέτη ασθενών-μαρτύρων, αναδρομική μελέτη, μελέτη με ερωτηματολόγιο, κοινωνικοψυχολογική μελέτη κ.τ.λ.).
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση/Μετα-ανάλυση. Η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο ειδικά η δημοσίευσή της σε επιστημονικό περιοδικό προσμετράτε θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
 • Να παρακολουθούν επιτυχώς έναν αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος (παραδόσεις και ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. - Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις υποδείξεις των εκπαιδευτών.
 • Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
 • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί αίτιο απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι Ημέρες και Ώρες Παρακολούθησης του ΠΜΣ ορίζονται ως εξής:

Εξάμηνα Α΄ και Β΄

 • Σάββατο: 09.00-20.00
 • Κλινική άσκηση των φοιτητών σε Ιατρεία Πόνου σε ημέρες και ώρες που θα γνωστοποιούνται εγκαίρως

Εξάμηνο Γ΄

 • Συγκεκριμένες παρουσίες (20 τον αριθμό) σε Ιατρεία Πόνου Νοσοκομείων
 • Σάββατο: 10.00-14.00 (παρουσίαση περιστατικών)

Εξάμηνο Δ΄

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με τις ανάγκες, αφού προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Στοιχεία Ανατομίας, Ιστολογίας και Γενετικής (3 ECTS)
 • Φυσιολογία, Βιοχημεία και Φαρμακολογία του Πόνου (3 ECTS)
 • Επιδημιολογία και Στατιστικά Δεδομένα του Πόνου (2 ECTS)
 • Ψυχολογία του Πόνου (2 ECTS)
 • Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στον Πόνο (2 ECTS)
 • Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διάγνωση του Πόνου (2 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στον Πόνο (2 ECTS)
 • Οργάνωση, Αντικείμενο και Λειτουργία Κέντρων Αντιμετώπισης Πόνου (2 ECTS)
 • Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV  (5 ECTS)
 • Η Αντιμετώπιση του Πόνου στα Πλαίσια της Υποστηρικτικής Φροντίδας Ασθενούς Τελικού Σταδίου (3 ECTS)
 • Άσκηση σε Ιατρείο Πόνου και Ιατρείο Κεφαλαλγίας (4 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Ψυχολογική και Ψυχιατρική Υποστήριξη στον Πόνο (3 ECTS)
 • Φαρμακευτική Αντιμετώπιση του Πόνου και Ανεπιθύμητες Ενέργειες και Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Αντιμετώπιση του Πόνου (3 ECTS)
 • Παρεμβατική Αντιμετώπιση του Πόνου (3 ECTS)
 • Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του Πόνου Ι (2 ECTS)
 • Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του Πόνου ΙΙ (2 ECTS)
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία και Εργασιακή Αποκατάσταση (3 ECTS)
 • Νοσηλευτική Αλγολογία (3 ECTS)
 • Ειδικά Κλινικά Θέματα V, VI (4 ECTS)
 • Η Αντιμετώπιση του Πόνου σε Ασθενείς με Ιδιαίτερες Ανάγκες (3 ECTS)
 • Xρόνιος Πόνος και Συμπληρώματα Διατροφής (2 ECTS)
 • Άσκηση σε Ιατρείο Πόνου (2 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Κλινική Άσκηση, Εκμάθηση Παρεμβατικών Τεχνικών - Παρουσίαση κλινικών περιστατικών, συζήτηση 20 ημερήσιες παρουσίες σε επιλεγμένα Ιατρεία Πόνου (8 ώρες x 20 παρουσίες) (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 120 ECTS

Τα μαθήματα του ΠΜΣ αποτελούνται από διαδοχικές θεματικές ενότητες οι οποίες είναι αυτοτελείς, δεν γίνονται παράλληλα και ακολουθούν τη σειρά που αναγράφεται έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της διδακτέας ύλης από του μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων έχει οργανωθεί με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Το σύστημα αυτό βασίζεται στον φόρτο εργασίας που καλείται να καταβάλει ο κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του ΠΜΣ. Οι πιστωτικές μονάδες θα αναγνωριστούν στους φοιτητές μόνο μετά από επιτυχή εξέταση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο