Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία γίνεται με μαθήματα διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, διαλέξεις και πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

  • Archaeology, History and the Environment of the Mediterranean (6 ECTS)
  • Archaeology and Science (6 ECTS)
  • Laboratory and Instrumental skills (9 ECTS)
  • Archaeological Prospection (9 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

  • Environmental Archaeology (12 ECTS)
  • Geoarchaeology (6 ECTS)
  • Archaeomaterials (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (MSc dissertation) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από την ΕΔΕ. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα αναστολή φοίτησης, η οποία έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, και δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή χορηγείται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και άλλους εξίσου σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς, εφόσον η ΣΕ τους κρίνει απολύτως αιτιολογημένους και τεκμηριωμένους. Η αναστολή φοίτησης και το χρονικό διάστημα αυτής εγκρίνονται από την ΕΔΕ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ και το αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο