Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και εργαστηριακής εξάσκησης, καθώς και στην εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30).

Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται διά ζώσης. Εξαίρεση από την διά ζώσης παρακολούθηση μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση μικρού μέρους των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνόλου εκπαιδευτικού έργου) και μέρους των σεμιναρίων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση 3 (τριών) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και την εκπόνηση μιας διπλωματικής στο Γ΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Σύνθεση I, β) Ειδικά Θέματα Σύνθεσης I, γ) Σεμινάριο I , Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Σύνθεση II, β) Ειδικά Θέματα Σύνθεσης II, γ) Σεμινάριο II, Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Διπλωματική Εργασία.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος και η κατανομή τους ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες τους (ECTS) έχουν ως εξής: 

 

Α' Εξάμηνο 

  • Σύνθεση Ι (18 ECTS)
  • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης Ι (6 ECTS)
  • Σεμινάριο Ι (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Σύνθεση ΙI (18 ECTS)
  • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης ΙI (6 ECTS)
  • Σεμινάριο IΙ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο