Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Κατεύθυνση: Μουσική Δημιουργία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύνθεση Ι 18 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης Ι 6 ECTS
 • Σεμινάριο Ι 6 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύνθεση ΙI 18 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης ΙI 6 ECTS
 • Σεμινάριο IΙ 6 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 30 ECTS

 

Κατεύθυνση: Μουσική Ερμηνεία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης Ι 18 ECTS

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2)

 • Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Ερμηνείας Ι 6 ECTS
 • Μουσική Δωματίου / Μουσικά Σύνολα Ι 6 ECTS
 • Εκτέλεση Ιστορικού Μουσικού Οργάνου Ι 6 ECTS
 • Εκτέλεση Οργάνου Τζαζ Ι 6 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης ΙΙ 18 ECTS

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2)

 • Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Ερμηνείας ΙΙ 6 ECTS
 • Μουσική Δωματίου / Μουσικά Σύνολα ΙΙ 6 ECTS
 • Εκτέλεση Ιστορικού Μουσικού Οργάνου ΙΙ 6 ECTS
 • Εκτέλεση Οργάνου Τζαζ ΙΙ 6 ECTS
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 6 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Ρεσιτάλ / Ηχογράφηση / Διπλωματική Εργασία 24 ECTS

Επιλεγόμενα (επιλέγεται 1)

 • Σεμινάριο Ηχογράφησης για Μουσικούς 6 ECTS
 • Μουσικός Αυτοσχεδιασμός 6 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Ρεπερτορίου 6 ECTS

 

Κατεύθυνση: Μουσικολογία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μουσικολογική Έρευνα: Πηγές και Μέθοδοι 9 ECTS
 • Σεμινάριο Ι: Βασική Έρευνα των Μουσικών Πηγών 6 ECTS

Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν ανά Ειδίκευση

Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική

 • Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής 9 ECTS
 • Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής Ι (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική

 • Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής 9 ECTS
 • Ζητήματα Βυζαντινής Μουσικής Ι (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

 • Εθνομουσικολογία του Ελληνικού Χώρου Ι 9 ECTS
 • Ζητήματα Παραδοσιακής Μουσικής Ι (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική

 • Η Αρχαία Ελληνική Μουσική και η θέση της στον Ελληνορωμαϊκό Πολιτισμό 9 ECTS
 • Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Ι (σεμινάριο) 6 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Βιβλιογραφία της Ελληνικής Μουσικής 9 ECTS
 • Σεμινάριο ΙΙ: Όψεις της Ελληνικής Πολιτισμικής Ιστορίας 6 ECTS

Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν ανά Ειδίκευση

Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική

 • Αρχειακές Πηγές της Νεοελληνικής Μουσικής 9 ECTS
 • Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής ΙΙ (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική

 • Εισαγωγή στη Χειρόγραφη Παράδοση της Βυζαντινής Μουσικής 9 ECTS
 • Ζητήματα Βυζαντινής Μουσικής ΙΙ (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

 • Εθνομουσικολογία του Ελληνικού Χώρου ΙΙ 9 ECTS
 • Ζητήματα Παραδοσιακής Μουσικής ΙΙ (σεμινάριο) 6 ECTS

Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική

 • Αρχαία Ελληνική Μουσική: Θεωρία και Οργανολογία 9 ECTS
 • Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής ΙΙ (σεμινάριο) 6 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία 24 ECTS
 • Σεμινάριο ΙΙΙ 6 ECTS

 

Κατεύθυνση: Μουσική Τζαζ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης Ι 16 ECTS
 • Σεμινάριο Ι 6 ECTS

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2)

 • Πρακτική Συνόλων Τζαζ I 4 ECTS
 • Ελεύθερος Μουσικός Αυτοσχεδιασμός I 4 ECTS
 • Πρακτική Διδασκαλία Οργάνων ή Συνόλων I 4 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης ΙΙ 16 ECTS
 • Σεμινάριο ΙI 6 ECTS

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2)

 • Πρακτική Συνόλων Τζαζ II 4 ECTS
 • Ελεύθερος Μουσικός Αυτοσχεδιασμός II 4 ECTS
 • Πρακτική Διδασκαλία Οργάνων ή Συνόλων II 4 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Διπλωματική Εργασία / Θεματική Συναυλία 24 ECTS
 • Σεμινάριο ΙII 6 ECTS

 

Στην Κατεύθυνση της Μουσικής Δημιουργίας, η ειδίκευση δίδεται με βάση το ειδικότερο αντικείμενο των εξαμηνιαίων μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, το οποίο διαμορφώνεται διαφορετικά για κάθε μία από τις τρεις ειδικεύσεις.

Στις Κατευθύνσεις της Μουσικής Ερμηνείας και της Μουσικής Τζαζ, η ειδίκευση δίδεται με βάση το αντικείμενο του Κυρίου Μαθήματος Ειδίκευσης και της τελικής εξέτασης του Γ΄ εξαμήνου. Ειδικά για την Κατεύθυνση της Μουσικής Ερμηνείας, η τελική εξέταση περιλαμβάνει είτε Ρεσιτάλ (ή Ρεσιτάλ-Διάλεξη) και Διπλωματική Εργασία είτε Ρεσιτάλ και Ηχογράφηση. Η Ηχογράφηση επιλέγεται σε σολιστικές ειδικεύσεις μουσικών οργάνων και αφορά την όλη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής ενός δίσκου σε επαγγελματικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επεξεργασίας του ηχητικού υλικού και της ετοιμασίας φωτογραφικού υλικού και διευκρινιστικών σημειώσεων. Παραδίδεται την ημέρα του Ρεσιτάλ στην τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει το συνολικό αποτέλεσμα και θα βαθμολογήσει ξεχωριστά την Ηχογράφηση και το Ρεσιτάλ.

Στην Κατεύθυνση της Μουσικολογίας, η ειδίκευση δίδεται με βάση τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας. O τρόπος υπολογισμού του βαθμού του Μεταπτυχιακού Διπλώματος γίνεται ως εξής:

Βαθμός κάθε μαθήματος επί τον αριθμό μονάδων ECTS του μαθήματος και το άθροισμα των πηλίκων δια του 90.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις διδακτικές δυνατότητες του προσωπικού, μπορούν να προσφέρονται και σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, ακόμη και εάν το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος δεν έχουν γίνει δεκτοί εισακτέοι στην συγκεκριμένη ειδίκευση του Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, εφόσον η φύση του μαθήματος το επιτρέπει. Ο συνολικός αριθμός και η κατανομή των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος στο αντίστοιχο εξάμηνο αποφασίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο