Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Η διδασκαλία συντίθεται από διδασκαλίες (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) με τη μορφή:

 • επιστημονικών εισηγήσεων, διαλέξεων
 • σεμιναρίων (σεμινάρια αρχειακής έρευνας, προφορικής ιστορίας, κινηματογράφου κ.α.) και εργαστηρίων(χρήση στατιστικών πακέτων, αξιοποίηση πολυμέσων κ.α.) ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης
 • συστηματικής ερευνητικής απασχόλησης σε αρχεία (Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κέρκυρα, στην Αθήνα κ.α)
 • εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Οργάνωση καινοτόμων διδασκαλιών στην Ιστορία, Δημιουργία Ιστορικού Ντοκιμαντέρ κ.α)

Το σύνολο της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 35%, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία 10 ECTS
 • Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. 10 ECTS
 • Ιστορική έρευνα και πηγές της ιστορίας: μεθοδολογία ιστορικής έρευνας-ερευνητική μελέτη με αρχειακό υλικό 10 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις - Γραφές της Ιστορίας: Αρχαιολογία και Ιστορία, Λογοτεχνία και Ιστορία, Εικαστικές Τέχνες και Ιστορία, Θέατρο και Ιστορία, Κινηματογράφος και Ιστορία. 10 ECTS
 • Η Πληροφορική και η αξιοποίησή της στην ιστορική έρευνα: Στατιστική επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών -Βάσεις δεδομένων και ιστορική πληροφορία- Τεχνητή νοημοσύνη και Ιστορική έρευνα. 10 ECTS
 • Ψηφιακό περιβάλλον και Ιστορία: Μαθηματικά μοντέλα με χρήση νέων τεχνολογιών, Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός (Διαδίκτυο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Πολυμέσα, Εικονικοί κόσμοι και Ιστορία κ.α. 10 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Σύγχρονες θεωρήσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση: σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, ενεργητικές στρατηγικές διδασκαλίας - μάθησης και μεταγνώση, αποτελεσματική διδασκαλία, Διδασκαλία και έρευνα κ.α. 5 ECTS
 • Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης: Θεωρία και μεθοδολογία της ιστοριογραφίας, Ιστορικές έννοιες, Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας της Ιστορίας (πολυπρισματική θεώρηση ,καλλιέργεια ιστορικής σκέψης) Αξιοποίηση ιστορικών πηγών στη διδασκαλία, Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κ.α. 15 ECTS
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Διαδίκτυο και διδασκαλία της Ιστορίας, πολυμέσα και παραγωγή διδακτικού υλικού, κινηματογράφος και διδασκαλία της Ιστορίας, Ψηφιακά Μουσεία και Διδασκαλία, Ψηφιακό παιχνίδι και ιστορία κ.α. 10 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Εργασία 30 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Διπλωματική Εργασία

Η φοίτηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Διπλωματικής Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το σύνολο των ιστορικών, μεθοδολογικών, διδακτικών και τεχνολογικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ μέσω της μελέτης ενός συγκεκριμένου θέματος. Δημόσια παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο