Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξάμηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., ανέρχεται σε 90 ECTS μονάδες. Τα μαθήματα λαμβάνουν την μορφή σεμιναριακών διαλέξεων με υποχρεωτική για τους φοιτητές παρακολούθηση και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα [τέσσερα (4) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής].

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής/τρια πρέπει να συγκεντρώσει: α. σαράντα οκτώ (48) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού, β. δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δυο (2) κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και γ. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια, οι επισκέψεις, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου καθορίζονται ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

 • Ειδικά Ζητήματα Μουσειολογικής Έρευνας (6 ECTS)
 • Προσλήψεις της Αρχαιότητας και πολιτισμική μνήμη (6 ECTS)
 • Δίκαιο και Δεοντολογία Πολιτιστικής Πληροφορίας (6 ECTS)
 • Πρότυπα Περιγραφής Πολιτιστικών Τεκμηρίων (6 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (6 ECTS)

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών: εξωστρέφεια, συνεργασίες και στρατηγικές επικοινωνίας (6 ECTS)
 • Εκδοτική Βιομηχανία και Πληροφόρηση (6 ECTS)
 • Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (6 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (6 ECTS)

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική - Μεταπτυχιακή Εργασία (30 ECTS)

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπά- νιου υλικού
 • Πληροφοριακή συμπεριφορά, δημιουργικότητα και πολιτισμικές βιομηχανίες
 • Διαχείριση και τεκμηρίωση αρχειακής πληροφορίας
 • Θεσμοί και πληροφορία

 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, που θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο