Αναλυτικά, τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο σπουδών και κατεύθυνση μαθήματα, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μαθήματα έχουν ως εξής:

 

1ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

 1. Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό (6 ECTS)
 2. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων (6 ECTS)
 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα (6 ECTS)
 4. Επιλογή Α1 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Α2 (6 ECTS)

Κατεύθυνση 2: Tηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

 1. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων (6 ECTS)
 2. Σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων και κινητών δικτύων (6 ECTS)
 3. Ανάλυση Δεδομένων (6 ECTS)
 4. Επιλογή Β1 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Β2 (6 ECTS)

Κατεύθυνση 3: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (6 ECTS)
 2. Μέθοδοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (6 ECTS)
 3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 4. Επιλογή Γ1 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Γ2 (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού​​​​​​​

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (6 ECTS)
 2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Τηλεματικής (6 ECTS)
 3. Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (6 ECTS)
 4. Επιλογή Α3 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Α4 (6 ECTS)

Κατεύθυνση 2: Tηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

 1. Δίκτυα Οπτικών Ινών (6 ECTS)
 2. Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων (6 ECTS)
 3. Τεχνοοικονομική αποτίμηση δικτύων επικοινωνιών (6 ECTS)
 4. Επιλογή Β3 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Β4 (6 ECTS)

Κατεύθυνση 3: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 1. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων πληροφορικής (6 ECTS)
 2. Στρατηγική και οικονομική των πληροφοριακών συστημάτων (6 ECTS)
 3. Ποσοτικές μέθοδοι, προσομοίωση και λήψη αποφάσεων (6 ECTS)
 4. Επιλογή Γ3 (6 ECTS)
 5. Επιλογή Γ4 (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS​​​​​​​

 

3ο Εξάμηνο

 1. Παρακολούθηση σεμιναρίου μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής (6 ECTS)
 2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (24 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS​​​​​​​

 

Οι επιλογές Α1, Α2, Α3 και Α4 είναι εκ των παρακάτω μαθημάτων:

 • Υπολογισμός και βελτιστοποίηση
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
 • Σύγχρονες αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων και κινητών δικτύων
 • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στον Ιστό Των Πραγμάτων
 • Νέες Τεχνολογίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα
 • Προηγμένες εφαρμογές Τηλεματικής

Οι επιλογές Β1, Β2, Β3 και Β4 είναι εκ των παρακάτω μαθημάτων:

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Δίκαιο της Πληροφορίας.
 • Δορυφορικά Δίκτυα.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Προγραμματισμός εφαρμογών Τηλεματικής.
 • Προηγμένες εφαρμογές Τηλεματικής.
 • Διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα.
 • Mάρκετινγκ τεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων

Οι επιλογές Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 είναι εκ των παρακάτω μαθημάτων:

 • Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων.
 • Εξόρυξη δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα.
 • Δίκαιο της Πληροφορίας.
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
 • Νέες Τεχνολογίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Προηγμένες εφαρμογές Τηλεματικής.
 • Mάρκετινγκ τεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Διαχείριση Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., πλήρους ή μερικής φοίτησης, κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα δέκα (10) μαθήματα του Π.Μ.Σ., 6 (έξι) στο σεμινάριο του τελευταίου εξαμήνου και είκοσι τέσσερις (24) στη διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η ελληνική και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και πρότυπες εργαστηριακές υποδομές. Είναι δε δυνατόν ορισμένα μαθήματα να διδάσκονται ή/και στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει αντικατάσταση μαθημάτων, τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, της ονομασίας των κατευθύνσεων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα