Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

Α΄ εξάμηνο: Τρία μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και ένα ανά κατεύθυνση.

Β΄ εξάμηνο: Δύο μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Γ΄ εξάμηνο: Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

 

Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή (8 ECTS) 
 • Επιδημιολογία της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 

Β' Εξάμηνο 

 • Πολιτικές Διατροφής (8 ECTS) 
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης στην Κοινότητα (8 ECTS) 

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής (7 ECTS)
 • Τοξικολογία και Διατροφή (7 ECTS)
 • Τρόφιμα της Μεσογείου (7 ECTS)

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)   

Και ένα από τα παρακάτω: 

 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων (7 ECTS)
 • Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων (7 ECTS)

 

Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή (8 ECTS) 
 • Λειτουργικά Τρόφιμα (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 

Β' Εξάμηνο

 • Μικροβιολογία και Χημεία τροφίμων (8 ECTS) 
 • Διατροφή και Περιβάλλον (8 ECTS) 

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής (7 ECTS)
 • Τοξικολογία και Διατροφή (7 ECTS)
 • Τρόφιμα της Μεσογείου (7 ECTS)

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)    

Και ένα από τα παρακάτω: 

 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων (7 ECTS)
 • Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων (7 ECTS)

 

Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Στις σπουδές Μερικής φοίτησης η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (δύο ακαδημαϊκά έτη) και το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:

Α΄ εξάμηνο και Β΄ εξάμηνο / 1ο έτος σπουδών: Τρία μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και δύο ανά κατεύθυνση.

Γ΄ εξάμηνο και Δ΄ εξάμηνο / 2ο έτος σπουδών: Ένα μάθημα υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Ε΄ εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

 

Κατεύθυνση Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Α' και Β' Εξάμηνο (1ο έτος σπουδών)

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή (8 ECTS) 
 • Επιδημιολογία της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 
 • Πολιτικές Διατροφής (8 ECTS) 

Γ' και Δ' Εξάμηνο (2ο έτος σπουδών)

 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης στην Κοινότητα (8 ECTS) 

Δύο από τα παρακάτω: 

 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής (7 ECTS)
 • Τοξικολογία και Διατροφή (7 ECTS)
 • Τρόφιμα της Μεσογείου (7 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων (7 ECTS)
 • Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων (7 ECTS)

Ε' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)

 

Κατεύθυνση Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

Α' και Β' Εξάμηνο (1ο έτος σπουδών)

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ασφάλεια Τροφίμων και Προστασία Καταναλωτή (8 ECTS) 
 • Λειτουργικά Τρόφιμα (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 
 • Διατροφή και Περιβάλλον (8 ECTS) 

Γ' και Δ' Εξάμηνο (2ο έτος σπουδών)

 • Μικροβιολογία και Χημεία τροφίμων (8 ECTS) 

Δύο από τα παρακάτω: 

 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Διατροφής (7 ECTS)
 • Τοξικολογία και Διατροφή (7 ECTS)
 • Τρόφιμα της Μεσογείου (7 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών Νοσημάτων (7 ECTS)
 • Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων (7 ECTS)

Ε' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)

 

Με εισήγηση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης, τροποποίηση του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα