ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University
Φορέας
Hellenic American College
Τίτλος Προγράμματος
PhD in Applied Linguistics
Κατευθύνσεις

1. Linguistics
2. Communications

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Basil Hatim με τη συνδρομή διεθνούς επιτροπής ακαδημαϊκών με ευρύ ερευνητικό πεδίο στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και των Μεταφραστικών Σπουδών, όπως Carol Chapelle, Eugene Nida και Christopher Candlin. Είναι υπό εποπτεία της καθηγήτριας Juliane House. Ως σπουδαστής στο Πρόγραμμα θα επωφεληθείτε από τη διδασκαλία και την καθοδήγηση καθηγητών διεθνούς φήμης.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ξεχωρίζει για την ευελιξία του καθώς συνδυάζει επιτυχώς τα μαθήματα στην τάξη, στο campus, με την ατομική έρευνα. Στα πλαίσια του ευέλικτου αυτού προγράμματος, οι σπουδαστές παρακολουθούν 12 μαθήματα σε προκαθορισμένες συνεδρίες ενώ παράλληλα λαμβάνουν καθοδήγηση για την έρευνά τους και στενή επίβλεψη της διδακτορικής τους διατριβής μέσω ειδικής μαθησιακής πλατφόρμας. Η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές να εργάζονται ενώ παράλληλα σπουδάζουν.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα