Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο στις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής (Ε) ανά εξάμηνο. Τα τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματική εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία (10 ECTS

Και τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Ανόργανη Θρέψη και Λίπανση Δενδρωδών και Αμπέλου (5 ECTS)
 • Αναπτυξιακή Αμπελουργία (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Πολλαπλασιασμού Οπωροφόρων Δένδρων και Θάμνων (5 ECTS)
 • Θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Φυτικών Ιστών (5 ECTS)
 • Φυτοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης (5 ECTS)
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Και τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Ειδικά Θέματα Ελαιοκομίας (5 ECTS)
 • Αμπελογραφία (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη και Βιολογική Καλλιέργεια Δενδρωδών και Αμπέλου (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών και Ασθενειών Δενδρωδών και Αμπέλου (5 ECTS)
 • Ανάλυση και επεξεργασία δορυφορικής εικόνας και G.I.S. στην Αγρομετεωρολογία (5 ECTS)
 • Ποιότητα-Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ

Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, εκ των οποίων τα δύο (2) σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα άλλα δύο (2) επιλογής (Ε). Τα τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Υδροπονία (5 ECTS)
 • Φωτοπεριοδισμός και Φυσιολογία Άνθησης και Καταπονήσεων (5 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών (5 ECTS)
 • Νέες Τάσεις στην Ανθοκομία (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ασθενειών των Καλλιεργειών (5 ECTS)
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ιστοκαλλιέργεια - Μικροπολλαπλασιασμός (5 ECTS)
 • Σποροπαραγωγή - Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών (5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη Aντιμετώπιση Εχθρών των Καλλιεργειών (5 ECTS)
 • Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον (5 ECTS)
 • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών και Ανθέων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ

Το Α ’και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ένα (1) μάθημα στο Α’ εξάμηνο και δύο (2) στο Β’ εξάμηνο, καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων στα τρία (3) εξάμηνα είναι υποχρεωτικά (Υ) για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή τρία (3) στο Α’ εξάμηνο και ένα (1) στο Β’ εξάμηνο είναι επιλογής (Ε). Τα μαθήματα, η παρακολούθηση σεμιναρίων και μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας μαζί με τα σεμινάρια στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εγκατάσταση και Λειτουργία Θαλάμων Ψύξης, Συντήρησης και Ωρίμανσης και Μηχανημάτων Γραμμής Συσκευασίας (5 ECTS)
 • Σεμινάρια (2 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία (8 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Φυτικών Ιστών (5 ECTS)
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (5 ECTS)
 • Φυτοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης (5 ECTS)
 • Υδροπονία (5 ECTS)
 • Ανόργανη Θρέψη και Λίπανση Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Καρπών (5 ECTS)
 • Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών και Ανθοκομικών Ειδών (5 ECTS)
 • Σεμινάρια (2 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (13 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω: 

 • Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων (5 ECTS)
 • Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών και Ασθενειών Δενδρωδών και Αμπέλου (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη και Βιολογική Καλλιέργεια Δενδρωδών και Αμπέλου (5 ECTS)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Δορυφορικής Εικόνας και G.I.S. στην Αγρομετεωρολογία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάρια (2 ECTS)
 • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας (28 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο