Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο στις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

 

Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Ερευνητική Μεθοδολογία - Ανάλυση Δεδομένων (5 ECTS)
 • Γενικές αρχές Πιστοποίησης και Διαπίστευσης (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)
 • Εκτίμηση ζημιών στη φυτική παραγωγή (5 ECTS)
 • Νέες καλλιέργειες - καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές (5 ECTS)
 • Κλιματική Μεταβλητότητα και Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)
 • Νέες τάσεις στη Βελτίωση Φυτών (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Παραγωγικότητα καλλιεργειών - Γεωργία Ακριβείας (5 ECTS)
 • Νέες τάσεις στη διαχείριση ζιζανίων (5 ECTS)
 • Σποροπαραγωγή, τεχνολογία και εμπορία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)
 • Αειφορική διαχείριση εδάφους (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών, αμπέλου και δενδρωδών καλλιεργειών (5 ECTS)
 • Ολοκληρωμένη - Βιολογική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών (5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (5 ECTS)

Σύνολο 35 ECTS 

 

Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Ερευνητική Μεθοδολογία - Ανάλυση Δεδομένων (5 ECTS)
 • Βελτίωση ποιότητας των φυτών (5 ECTS)
 • Μοριακοί δείκτες και Βελτίωση φυτών (5 ECTS)
 • Νέες τάσεις στη Βελτίωση Φυτών (5 ECTS)
 • Κλιματική Μεταβλητότητα και Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Φυτογενετικοί πόροι (5 ECTS)
 • Βελτίωση σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις (5 ECTS)
 • Προ-βελτίωση (5 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες και Βελτίωση Φυτών (5 ECTS)
 • Σποροπαραγωγή, τεχνολογία και εμπορία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)

Σύνολο 35 ECTS 

 

Αγρομετεωρολογία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι στην Μετεωρολογική Επιστήμη (5 ECTS)
 • Τοποκλιματολογία (5 ECTS)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Κλιματική Μεταβλητότητα και Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (5 ECTS)
 • Μικρομετεωρολογία (5 ECTS)
 • Βιομετεωρολογία - Βιοκλιματολογία στη Γεωπονία (5 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία - Ανάλυση Δεδομένων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανάλυση και επεξεργασία δορυφορικής εικόνας και G.I.S. στην Αγρομετεωρολογία (5 ECTS)
 • Αρχές και Συστήματα Πρόγνωσης Καιρού και Γεωργικές Προειδοποιήσεις (5 ECTS)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αγρομετεωρολογικά και Υδρολογικά Μοντέλα (5 ECTS)
 • Μετεωρολογία Δασικών Πυρκαγιών (5 ECTS)
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι σε Γεωργικές Περιοχές και Διαχείρισή τους (5 ECTS)

Σύνολο 35 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο