Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

ΙΙ) Κατεύθυνση «Οινολογία»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων από τα παρακάτω, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου (Τraining programs for oenologists - Resolution OIV/ECO 563/2016). Οι απόφοιτοι της παρούσας Κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (A΄ 57), για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

 

Α' Εξάμηνο 

 • Τεχνολογία οίνου Ι (8 ECTS)
 • Μικροβιολογία οίνου - Τεχνολογία ζυμώσεων (8 ECTS)
 • Χημεία γλεύκους και οίνου - Μέθοδοι ανάλυσης (7 ECTS)
 • Αμπελουργία για οινολόγους (5 ECTS)
 • Μηχανική τροφίμων (6 ECTS)
 • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων (6 ECTS)
 • Χημεία τροφίμων (4 ECTS)
 • Βιοχημεία τροφίμων (4 ECTS)
 • Νομοθεσία τροφίμων και Συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP) (6 ECTS)
 • Σεμινάρια (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνολογία οίνου ΙΙ (6 ECTS)
 • Νομοθεσία αμπελο-οινικής παραγωγής και αποσταγμάτων (6 ECTS)
 • Αποστάγματα (4 ECTS)
 • Εμπορία οίνου και αποσταγμάτων (4 ECTS)
 • Οικονομική διαχείριση οινοποιείων και αποσταγματοποιείων (4 ECTS)
 • Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων (4 ECTS)
 • Σεμινάρια (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο