Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Frederick University: MSc in Electrical Engineering - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Δια ζώσης)

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κριτήρια Εισδοχής 

Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Frederick βασίζονται στα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία. 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων

Όλα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). 

Μεταπτυχιακό

Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Master απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν, καθώς και:

 • Συνοδευτική επιστολή με σαφή δήλωση του προγράμματος ενδιαφέροντος – του επιπέδου πτυχίου και τίτλου σπουδών.
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης από το Γραφείο Εγγραφών.
 • Βιογραφικό σημείωμααναφέρονταςτην εκπαίδευσητου φοιτητή, ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία, τυχόνδημοσιεύσεις, βραβεία, κ.λ.π.
 • Σύντομη δήλωση(το πολύ δύο σελίδες), αναφέροντας το λόγο για το οποίο ουποψήφιος επιθυμείνα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επαγγελματική καιερευνητική εμπειρίατου υποψηφίου, τους μελλοντικούς στόχους, κλπ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.
 • Αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού υλικού (εξετάσεις, διακρίσεις, βραβεία, κ.λ.π.)

Αγγλική Γλώσσα

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που διδάσκονται στα αγγλικά.

Οι φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι Αγγλική θα πρέπει να παρακαθίσουν στις διαγνωστικές εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας (FrederickUniversityEnglishPlacementTest – FUEPT). Από την εξέταση εξαιρούνται οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. IELTS, TOEFL), τα οποία και υποβάλλουν στο Κέντρο Γλωσσών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Εγγραφών ή/και σο Κέντρο Γλωσσών.

Φοιτητές οι οποίοι χρειάζεται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ιδικά μαθήματα Αγγλικών, και εάν χρειαστεί εγγράφοντα σε λιγότερα από τα κανονικά μαθήματα για το εξάμηνο. Φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ιδικό εντατικό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα προτού εισαχθούν σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Εντατικά προγράμματα ξεκινούν στην αρχή του Φθινοπωρινού και του Εαρινού εξαμήνου.

Μαθηματικά

Φοιτητές σε προγράμματα σπουδών στα οποία απαιτείται καλή γνώση στα Μαθηματικά υποχρεώνονται να παρακαθίσουν σε διαγνωστική εξέταση στα Μαθηματικά (FrederickUniversityEnglishPlacementTest – FUEPT), και αναλόγως των αποτελεσμάτων μπορεί να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ιδικό εντατικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά με ή χωρίς μειωμένο φόρτο μαθημάτων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πότε πρέπει να κάνω αίτηση

Το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να δεχθεί φοιτητές το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα. Φοιτητές για τους οποίους απαιτείται βίζα, η διαδικασία αίτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εγγραφής είναι καλά να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η διαδικασία αίτησης σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται βίζα ολοκληρώνεται σε περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα κατάθεσης της. Οι φοιτητές αναμένεται να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων για το εξάμηνο στο οποίο εγγράφονται.

Προσωπική Συνέντευξη

Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών.

Διαδικασία αίτησης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα στοιχειά:

 1. Πλήρως συμπληρωμένη Φόρμα Αίτησης Εγγραφής
 2. Τέλος αίτησης εγγραφής (25 ευρώ)
 3. Πιστοποιημένα αντίγραφα ακαδημαϊκών προσόντων (απολυτήριο λυκείου, πτυχία, …)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται)
 5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Το διαβατήριο πρέπει ισχύει για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημέρα άφιξης στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που η απόφαση στην αίτηση εγγραφής είναι θετική οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο αφού πληρωθούν τα σχετικά τέλη και μέρος των διδάκτρων.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο