Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση (Δια ζώσης)

Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις για το εαρινό τετράμηνο του 2017-2018.

Κριτήρια Εισδοχής

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός μεταπτυχιακού φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει ορίσει ξεχωριστά κριτήρια εισδοχής  και επιλογής φοιτητών.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Για αίτηση εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης εισδοχής από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (επίσημο ή επικυρωμένο)
 5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 6. Συστατική Επιστολή
 7. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 8. Μια φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται με το τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 10. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 11. Για εισαγωγή σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται προφορική συνέντευξη με τους υποψήφιους

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Επιστημών Αγωγής:

 1. Σύντομη Έκθεση (μέχρι 2 σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 2. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή/και Ελληνικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ):

Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας . Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά IGCSE με ελάχιστη βαθμολογία «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακαθίσει την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο των αγγλικών.

 1. Μόλις ο υποψήφιος φοιτητής λάβει ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να καταβάλει μια προκαταβολή / 1η δόση διδάκτρων στο ποσό των €850. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο