Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δομή Προγράμματος

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (30 ECTS)
 • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (30 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο: 90 ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (10 ECTS)
 • Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής (10 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Θεωρίες Μάθησης και Βασικές Αρχές της Εκπαίδευσης STEAM
 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση STEAM

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής Έρευνας

Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας

 • Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (10 ECTS)
 • Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (10 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων

 • Σχεδιασμός Τεχνολογιών Μάθησης
 • Γλώσσα και Γραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή
 • STEAM και Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Τεχνολογία και Αναπηρία
 • Σύγχρονα Θέματα στις Τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM
 • Μάθημα Επιλογής από μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών*

*Συνολικά μόνο ένα (1) μάθημα από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (με ίσο τουλάχιστον αριθμό ECTS και  με την έγκριση του/της συντονιστή/νίστριας) δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος, το οποίο θα δίνεται με την έγκριση  του/της διδάσκοντα/ουσας και του/της συντονιστή/νίστριας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο