Δομή Προγράμματος

Οι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 15 38
Επιλεγόμενα Μαθήματα 9 24
Διπλωματική Εργασία 6 28
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 15 Π. Μονάδες 38 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU601 Θεωρίες και Τεχνικές Συμβουλευτικής 3 8
COU604 Η Τεχνική της Συμβουλευτικής Συνέντευξης 3 7
COU605 Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού 3 7
COU611 Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 3 8
COU612 Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός- Αρχές Δεοντολογίας 3 8


 

Επιλεγόμενα Μαθήματα 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα ή ένα (1) μάθημα και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU621 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών 3 8
COU622 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ενηλίκων 3 8
COU623 Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 3 8
COU624 Ομαδική Συμβουλευτική 3 8
COU625 Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 3 8
COU626 Επαγγελματική Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες 3 8
COU627 Κοινωνιολογία της Εργασίας 3 8
COU632 Πρακτική Άσκηση 6 16
PSY632 Ψυχολογία της Εργασίας 3 8

 

Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 28 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU696 Διπλωματική Εργασία Ι 3 14
COU697 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 3 14

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα