Οι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 

Δομή Προγράμματος

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα (30 ECTS)
 • Μαθήματα Κατεύθυνσης (40 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (20 ECTS)

Σύνολο 90 ECTS

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Ιστορίας (10 ECTS)
 • Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και Τέχνης (10 ECTS)
 • Θεμελιώδη θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης (10 ECTS)

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ιστορία

Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:

 • Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (10 ECTS)
 • Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας (10 ECTS)
 • Βυζαντινά και Λατινικά κράτη μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μ.Χ. (10 ECTS)
 • Ελλάδα και Ευρώπη από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις (10 ECTS)
 • Η Ελλάδα και η Κύπρος στο μεταπολεμικό κόσμο, 1945-1991 (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία (10 ECTS)

Αρχαιολογία/Τέχνη

Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:

 • Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδος (10 ECTS)
 • Τέχνη και Αρχιτεκτονική του Κλασικού και Ελληνιστικού κόσμου (10 ECTS)
 • Αρχαιολογία και Τέχνη της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Κύπρου (10 ECTS)
 • Αρχιτεκτονική και Zωγραφική στα χρόνια των Παλαιολόγων (10 ECTS)
 • Ο ελληνικός κόσμος και τα διλήμματα της νεοτερικότητας, 1821- 1991: πολιτική, πολιτισμός και διανόηση. (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών : Αρχαιολογία/Τέχνη (10 ECTS)

Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση

Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:

 • Προκλήσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη (10 ECTS)
 • Μουσειακή Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Μουσεία, Μνημεία και τουριστική βιομηχανία: προστασία, πρόσληψη και προβολή του Ελληνικού παρελθόντος σήμερα (10 ECTS)
 • Το ελληνικό παρελθόν και παρόν στα ΜΜΕ (10 ECTS)
 • Ο ελληνικός πολιτισμός στα προγράμματα σπουδών ανά τον κόσμο (10 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση (10 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διατριβή

 • Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)
Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα