Δομή Προγράμματος


 

Οι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:


 

Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 10
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) 15 40
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) Εκπ 6 20
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG656 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10


 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI664 Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο 4 10
EDI665 Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη 4 10
EDI666 Ενιαία Εκπαίδευση: Αναπηρία και Διαφοροποίηση 4 10
EDI667 Σύγχρονα Θέματα στην Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες 3 10


 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) Εκπ 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI668 Σωματικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες 3 10
EDI669 Νοητικές, Γνωστικές και Ψυχοσυναισθηματικές Αναπηρίες 3 10
EDI690 Σχολική Εμπειρία (Εξ Αποστάσεως)** 6 20
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο (εξ αποστάσεως)* 3 10


 

Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή επιλογή δύο μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG683 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής ή 3 10
EDG684 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο (εξ αποστάσεως)* 3 10 

* Συνολικά μόνο ένα (1) τέτοιο μάθημα δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

 

**Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των τριών (3) μαθημάτων επιλογής και πέραν των 30 Πιστωτικών Μονάδων / 90ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο