Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες, μετά από ανάθεση του Τομέα, ως επιτηρητές στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ή σε άλλες εργασίες του Τομέα. Η τήρηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους συνεκτιμάται στην τελική τους αξιολόγηση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και, επικουρικώς, με ηλεκτρονικά μέσα (πχ. e-class), κατά την κρίση των διδασκόντων.

Εκτός των μαθημάτων, στο πλαίσιο του ΠΜΣ μπορούν να οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, επισκέψεις, εκδρομές, στα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να μετάσχουν.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

  • Βυζαντινή Ποίηση Ι (10 ECTS)
  • Παλαιογραφία Ι (10 ECTS)
  • Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός (10 ECTS)

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

  • Βυζαντινή Πεζογραφία Ι (10 ECTS)
  • Βυζαντινή Ποίηση ΙΙ (10 ECTS)
  • Παλαιογραφία ΙΙ - Κωδικολογία (10 ECTS)

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

  • Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ (10 ECTS)
  • Κριτική των κειμένων - Εκδοτική (10 ECTS)
  • Μεταβυζαντινή Φιλολογία (10 ECTS)

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS)

Σύνολο 30

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο