Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες (4 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (4 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Στατιστική και τη Βιοστατιστική (10 ECTS)
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι (8 ECTS)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (10 ECTS)
 • Ανάλυση Επιβίωσης (8 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία ή Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙΙ: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (8 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

 • Απαραμετρική Στατιστική (6 ECTS)
 • Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι: Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων (6 ECTS)
 • Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία (6 ECTS)
 • Κλινικές Δοκιμές (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Δειγματοληψίας (6 ECTS) 
 • Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων (6 ECTS)
 • Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι (6 ECTS)
 • Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ (6 ECTS)
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση (6 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές (6 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Βιοστατιστικής (6 ECTS)
 • Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης (6 ECTS)
 • Μαθηματικά μονέλα σε λοιμώδη νοσήματα (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ

 • Μετα-ανάλυση (2 ECTS)
 • Προσομοίωση (2 ECTS)
 • Φαρμακομετρία (2 ECTS)
 • Διατροφική Επιδημιολογία (2 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ανάλυσης Δεδομένων (2 ECTS)
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας (2 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα Python (2 ECTS)
 • Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι (2 ECTS)

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:

 1. η συγκέντρωση 62 Πιστωτικών Μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα
 2. η συγκέντρωση 28 Πιστωτικών Μονάδων από τα μαθήματα επιλογής
 3. η συγκέντρωση 30 Πιστωτικών Μονάδων από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας,

με σύνολο εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικών Μονάδων.

* Το σύστημα Πιστωτικών Μονάδων έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος στη συνεδρίαση της 5/5/2010, βάσει του Ν.3685/16-7-2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε Φ.Ε.Κ.

** Τα μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται όλα κάθε χρόνο. Η ΕΔΕ του προγράμματος αποφασίζει ποιά από αυτά θα διδαχθούν, ανάλογα με τις προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες συνολικά και τις δυνατότητες του προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο