Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) τόσο για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία», όσο και για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα», οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες προέρχονται από το πρόγραμμα μαθημάτων, την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδόσεις (στην ελληνική γλώσσα), διαλέξεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστήρια (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα), διά ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται ως επί το πλείστον με διά ζώσης διδακτικές συναντήσεις/σεμινάρια/εργαστήρια και με μέσα «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 35%. Η ΣΕ μπορεί να απαιτήσει από μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός ή περισσότερων προπτυχιακών μαθημάτων, για τη συμπλήρωση πιθανών ελλείψεων στο πρόγραμμα του Α΄ κύκλου μαθημάτων Ψυχολογίας.

 

α. Ειδίκευση: «Σχολική Ψυχολογία»

Α' Εξάμηνο 

 • Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις (9 ECTS)
 • Ψυχολογία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές (5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα (4 ECTS)
 • Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία (4 ECTS)
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- Σύγχρονες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια (5 ECTS)
 • Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές (5 ECTS)
 • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση Ι (4 ECTS)
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ι (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής (3 ECTS)
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική II (3 ECTS)
 • Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα (3 ECTS)
 • Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα (3 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση II (14 ECTS)
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης II (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση III (15 ECTS)
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης III (5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

β. Ειδίκευση: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

Α' Εξάμηνο 

 • Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις (9 ECTS)
 • Θέματα Αναπτυξιακής και Γνωστικής Ψυχολογίας (6 ECTS)
 • Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα (8 ECTS)
 • Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο σχολείο και στην οικογένεια (9 ECTS)
 • Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής (8 ECTS)
 • Θέματα Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση Ι (5 ECTS)
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ι (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Εφαρμογές σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής (3 ECTS)
 • Στοιχεία Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστικής II (5 ECTS)
 • Παρεμβάσεις στο σχολείο και στην οικογένεια για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (5 ECTS)
 • Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα (3 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση II 
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης II (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση III (15 ECTS)
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης III (5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Κανονισμός Σπουδών και Τροποποίηση

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο