Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά το πρώτο εξάμηνο φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων και, κατά το δεύτερο εξάμηνο, σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων ή σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση δύο (2) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Το πρόγραμμα των προσφερόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • 1. Science, Technology, Society (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία) (6 ECTS)
 • 2. Science, Technology, Policy (Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική) (6 ECTS)
 • 3. Science, Technology, Economics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Οικονομικά) (6 ECTS)
 • 4. Law, Science, Technology (Επιστήμη, Τεχνολογία, Δίκαιο) (6 ECTS)
 • 5. Science, Technology, Business Ethics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Επιχειρηματική Ηθική) (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • 6. Science, Technology, Society: Special Topics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Ειδικά Θέματα) (6 ECTS)
 • 7. Science, Technology, Policy: Special Topics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Πολιτική: Ειδικά Θέματα) (6 ECTS)
 • 8. Science, Technology, Society: Computing and Telecommunications (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες) (6 ECTS)
 • 9. Science, Technology, Society: Biosciences, Biotechnology, Medicine (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Βιοεπιστήμες, Βιοτεχνολογία, Ιατρική) (6 ECTS)
 • 10. Science, Technology, Society: Environment & Sustainability (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Περιβάλλον και Βιωσιμότητα) (6 ECTS)

ή εναλλακτικά

 • Διπλωματική Εργασία (18 ECTS)
 • ένα από τα μαθήματα 6 -7 (6 ECTS)
 • ένα από τα μαθήματα 8-10 (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατόν να γίνεται τόσο ανακατανομή των μαθημάτων, όσο και μικρές τροποποιήσεις του προγράμματος μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο