Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις). Αν υπάρχουν μη ελληνόφωνοι φοιτητές ή διδάσκοντες, τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α` Εξάμηνο 

 • Μάθημα Κορμού (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Ανάλυση Ι
 • Ανάλυση ΙΙ
 • Άλγεβρα Ι
 • Άλγεβρα ΙΙ
 • Διαφορική Γεωμετρία Ι
 • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
 • Μιγαδική Ανάλυση Μιας Μεταβλητής
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
 • Συνολοθεωρητική Τοπολογία
 • Συναρτησιακή Ανάλυση Ι: Χώροι Banach
 • Θεωρία Τελεστών
 • Άλγεβρες Banach
 • Εργοδική Θεωρία
 • Μαθηματική Λογική
 • Θεωρία Συνόλων
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Αρμονική Ανάλυση
 • Αλγεβρική Τοπολογία
 • Αλγεβρική Γεωμετρία
 • Θεωρία Κυρτών Σωμάτων
 • Ομολογική Άλγεβρα Ι
 • Ομολογική Άλγεβρα ΙΙ
 • Ψευδοδιαφορικός Λογισμός
 • Θεωρία Ομάδων Ι
 • Θεωρία Ομάδων ΙΙ
 • Θεωρία Αναδρομής
 • Συνδυαστική Θεωρία
 • Συμπλεκτική Γεωμετρία
 • Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
 • Παραμετρική Πολυπλοκότητα
 • Ειδικά Θέματα

 

Β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α` Εξάμηνο 

 • Μάθημα Κορμού 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Κορμού 2 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Κορμού 2 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι
 • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι
 • Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα
 • Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
 • Εξισώσεις Κυματικής Διάδοσης
 • Θεωρία Ελέγχου
 • Μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση και Λογισμός Μεταβολών
 • Διακριτά Δυναμικά Συστήματα
 • Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία
 • Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ανάλυση Ι
 • Ανάλυση ΙΙ
 • Μιγαδική Ανάλυση Μιας Μεταβλητής
 • Θεωρία Τελεστών
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Αρμονική Ανάλυση
 • Διαφορική Γεωμετρία Ι
 • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
 • Ψευδοδιαφορικός Λογισμός
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Ειδικά Θέματα

 

Γ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α` Εξάμηνο 

 • Μάθημα Κορμού 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Κορμού 2 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Κορμού 2 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο

 • Μάθημα Κορμού (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 1 (10 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής 2 (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Μαθηματική Στατιστική
 • Γραμμικά και μη Γραμμικά Μοντέλα
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Στοχαστικές Ανελίξεις
 • Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Προσομοίωση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Απαραμετρική Στατιστική
 • Ασυμπτωτική Στατιστική
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων
 • Χρονοσειρές
 • Δειγματοληψία
 • Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Βιοστατιστική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Θεωρία Κινδύνου
 • Θεωρία Αξιοπιστίας 
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Ακέραιος Προγραμματισμός-Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • Δυναμικός Προγραμματισμός
 • Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Θεωρία Ουρών Αναμονής
 • Μαθηματικά Μοντέλα Παραγωγής
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Στατιστική για Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Θεωρία Στατιστικών Αλγορίθμων
 • Ειδικά θέματα Πιθανοτήτων
 • Ειδικά θέματα Στατιστικής
 • Ειδικά θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

 

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και διδάσκονται για τέσσερεις (4) ώρες εβδομαδιαίως επί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης, εκτός αν υπάρξει ειδική απόφαση της Συνέλευσης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο