Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Η διδασκαλία ανά εξάμηνο αποτιμάται σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έξι (6) μεταπτυχιακών μαθημάτων (που αντιστοιχούν σε 10 ECTS το καθένα) και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας.

Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική (ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα).

Με πρόταση της ΣΕ και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο είναι δυνατή η αναθεώρηση/ τροποποίηση και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η οποιαδήποτε μεταβολή ανακοινώνεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση στη Φυσική των Υλικών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα, δύο (2) μαθήματα Κορμού από τα πέντε (5) προσφερόμενα, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα Ειδίκευσης και να επιλέξουν και άλλα δύο (2) μαθήματα Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν τέσσερις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α' Εξάμηνο 

ΔΥΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες της ’Υλης (10 ECTS)
 • Προχωρημένο Εργαστήριο (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)
 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ειδικό Θέμα (στην ενότητα της Φυσικής των Υλικών) Νανοδομές και Βιοϋλικά (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 
 

2. Ειδίκευση στη Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, ένα (1) μάθημα υποχρεωτικά από δύο (2) μαθήματα Ειδίκευσης και να επιλέξουν και άλλα τρία (3) μαθήματα Κορμού ή Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα (εκ των οποίων το ένα μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ Φυσικής). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Πειραματικές Μέθοδοι στη Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γενική Θεωρία της Σχετικότητας (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κοσμική Ακτινοβολία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

 • Στοιχειώδη Σωματίδια (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Πυρηνική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Υπολογιστική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κοσμολογία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Κβαντικοί Υπολογιστές (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Προχωρημένα Θέματα Κβαντικής Θεωρίας Πεδίων (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 
 

3. Ειδίκευση στην Αστροφυσική: Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα Ειδίκευσης, δύο (2) μαθήματα Κορμού από τα πέντε (5) προσφερόμενα και να επιλέξουν και άλλα τρία (3) μαθήματα Ειδίκευσης από τα υπόλοιπα προσφερόμενα (εκ των οποίων το ένα μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ Φυσικής), ή από το Ειδικό Θέμα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Όλα τα μαθήματα έχουν 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Βασικά Θέματα Αστροφυσικής (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Κβαντική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μηχανική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Μαθηματική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Διαστημική Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αστροφυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Γενική Σχετικότητα (Ειδίκευσης) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΡΜΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Κορμού) (10 ECTS)
 • Στατιστική Φυσική (Κορμού) (10 ECTS)
 • Κοσμολογία (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Διαστημικά Συστήματα και Διαστημικός Καιρός (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Αστροφυσική Πλάσματος (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ηλιακή Φυσική (Ειδίκευσης) (10 ECTS)
 • Ειδικό Θέμα (ενδεικτικά)  (10 ECTS)
  • Υπολογιστική Αστροφυσική ή
  • Δυναμική Αστρονομία ή
  • Αστρική δομή και πυρηνοσύνσεση

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο