Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) του προγράμματος είναι ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες ή
β) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 78 πιστωτικές μονάδες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες ή
γ) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέτασης σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 78 πιστωτικές μονάδες και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, η οποία αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες.

Α’ εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research) 6
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστική (Operations and Supply Chain Management) 6
 • Ανάλυση δεδομένων με Python ( Data analysis with Python) 6
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets) 6
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά και Διαχείριση Κινδύνου (Actuarial Mathematics and Risk Management) 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου 30

Β’ εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied Econometric) (6 ECTS)
 • Στρατηγικές και παίγνια (Strategies and games) (6 ECTS)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική (Stochastic Processes in Finance) (6 ECTS)
 • Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυία (Data Management and Business Intelligence) (6 ECTS)
 • Χρηματοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (Financial Business Analysis) (6 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ εξαμήνου 30

Γ’ εξάμηνο

 • Μαθηματικά και Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Mathematical and Computational Financial) (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα (Machine Learning and AI in Economics and Business) (6 ECTS)
 • Θερινό Σχολείο (6 ECTS)
 • Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
  • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Special Topics in Operations Research) (6 ECTS)
  • Στοχαστικά Μοντέλα (Stochastic Models) (6 ECTS)
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management) (6 ECTS)
  • Επιχειρησιακή Προσομοίωση και Λήψη αποφάσεων (Business Simulation and Strategic Thinking) (6 ECTS)
  • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και μπλοκ αλυσίδας (Fintech and Blockchain) (6 ECTS)
  • Θερινό Σχολείο (6 ECTS)

Ή

 • Διπλωματική Εργασία (12 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (μόνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) (12 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου 30

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο