ΟΠΑ Στατιστική
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). [Τα μαθήματα κάθε ΠΜΣ αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (παρ. 5, αρ. 33, ν. 4485/2017)].

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Ανάλυση τροφίμων (μάθημα, εργαστήρια και εργασία) (15 ECTS)
  • Μικροβιολογία τροφίμων (μάθημα, εργαστήρια, εργαστηριακή εξέταση και εργασία) (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Τεχνολογία τροφίμων (10 ECTS)
  • Νέες τάσεις στη χημεία τροφίμων (10 ECTS)
  • Διατροφή (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Πρωτότυπη Βιβλιογραφική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα