Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Οι υπόλοιπες 30 μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα.

Ενδέχεται, φοιτητές που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ελλείψεις ως προς το απαραίτητο υπόβαθρο, να κληθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μέχρι τρία (3) κατάλληλα επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία εξ αποστάσεως πραγματοποιείται με την παρουσία των φοιτητών σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης που παρέχεται από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το 20% των προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, εκτός αν, κατ’ εξαίρεση, υπάρχει απόφαση της ΕΔΕ για διεξαγωγή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία & ώρα αναπλήρωσης δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ.

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προσφέρεται επαρκής αριθμός μαθημάτων επιλογής και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πρέπει να το παρακολουθήσουν τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Α΄ Εξάμηνο

 • Ανάλυση Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (6 ECTS)
 • Συστήματα βάσεων δεδομένων (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες Γνώσεων (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση (6 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης (6 ECTS)
 • Βιοστατιστική (6 ECTS)
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (6 ECTS)
 • Κοινωνικές Προεκτάσεις των Τεχνολογιών Γνώσης και 4η Βιομηχανική Επανάσταση (6 ECTS)
 • Ανάλυση χρονικών δεδομένων και εφαρμογές (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Βιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Θεωρία Πληροφορίας (6 ECTS)
 • Θεωρία και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Μεγάλων Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Νευρωνικά δίκτυα βάθους (6 ECTS)
 • Διαδίκτυο Πραγμάτων (6 ECTS)
 • Διαχείριση Μεγάλων δεδομένων (6 ECTS)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων (6 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Ανάλυση Γεωμετρικών δεδομένων (6 ECTS) 
 • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Νευροεπιστήμες (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ιατρική (6 ECTS)
 • Καινοτομίες Επιστήμης δεδομένων & Τεχνολογιών Πληροφορικής (6 ECTS)
 • Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση στην Υπολογιστική Βιολογία (6 ECTS)
 • Όραση Υπολογιστών (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Μεγάλων Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Eκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

 

2. Ειδίκευση: ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

 • Βιολογία- Φυσιολογία (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Βιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση (6 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης (6 ECTS)
 • Βιοστατιστική (6 ECTS)
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (6 ECTS)
 • Κοινωνικές Προεκτάσεις των Τεχνολογιών Γνώσης και 4η Βιομηχανική Επανάσταση (6 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (6 ECTS)
 • Μοριακή Μοντελοποίηση Βιομορίων (6 ECTS)
 • Συστήματα βάσεων δεδομένων (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες Γνώσεων (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι στη Δομική Bιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση στην Υπολογιστική Βιολογία (6 ECTS)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων (6 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

 • Ανάλυση Γεωμετρικών δεδομένων (6 ECTS) 
 • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Νευροεπιστήμες (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ιατρική (6 ECTS)
 • Καινοτομίες Επιστήμης δεδομένων & Τεχνολογιών Πληροφορικής (6 ECTS)
 • Νευρωνικά Δίκτυα βάθους (6 ECTS)
 • Διαχείριση Μεγάλων δεδομένων (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Eκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο