Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα κάθε ΠΜΣ αντιστοιχούν σε εξήντα (90) πιστωτικές μονάδες και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ ή και εξ αποστάσεως, με συστήματα τηλε-εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα, καθώς και τα προσφερόμενα κάθε έτος σεμινάρια, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή/και την ιταλική γλώσσα.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τρία (3) από τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο. Καθένα από τα τρία αυτά μαθήματα αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών αποτιμάται σε περίπου 750 ώρες ανά εξάμηνο. Επιτρέπεται η παρακολούθηση και εξέταση επιπλέον μαθημάτων ανά εξάμηνο μόνο εφόσον αυτά ανήκουν σε εξάμηνο μικρότερο από εκείνο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές.

Τα μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα διδασκαλίας ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (10 ECTS)
 • Η συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της Κλασικής και Μεσαιωνικής Λατινικής Λογοτεχνίας-Ελληνορωμαϊκά πρότυπα στη Λογοτεχνία της Δύσης (10 ECTS)
 • Ιταλική Αναγέννηση και ελληνικές επιδράσεις, Ουμανισμός και νεο-ουμανιστικές αναβιώσεις στην ελληνική διανόηση (10 ECTS)
 • Αθήνα-Ρώμη: αμφίδρομες πολιτισμικές σχέσεις (10 ECTS)
 • Φιλολογία και Τυπογραφία: από τον χειρόγραφο κώδικα στο έντυπο βιβλίο (10 ECTS)
 • Μουσικοί «διάλογοι» μεταξύ λατινόφωνης Δύσης και ελληνόφωνης Ανατολής: Μεσαίωνας-Αναγέννηση (10 ECTS)
 • Νεοελληνική Διασπορά στην Ιταλική Χερσόνησο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Ο Πολιτισμός της Ελληνόφωνης Ιταλίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο (10 ECTS)
 • Η Τέχνη στις λατινοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου (10 ECTS)
 • Λατινικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο (10 ECTS)
 • Η Λογοτεχνία στις βενετοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού Χώρου (10 ECTS)
 • Η Ελλάδα στη Λογοτεχνία της Ιταλικής Παλιγγενεσίας (10 ECTS)
 • Ταξιδιωτική Λογοτεχνία: Η Ελλάδα στα περιηγητικά κείμενα Ιταλών Λογίων (10 ECTS)
 • Το μουσικό αποτύπωμα των ελληνοϊταλικών αλληλεπιδράσεων κατά τους νεότερους χρόνους (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Ιταλία και Νεοέλληνες Λογοτέχνες (10 ECTS)
 • Ελληνοϊταλικές αλληλεπιδράσεις στον χώρο της Δραματουργίας (10 ECTS)
 • Αρχεία και Πηγές για τις αμφίδρομες ελληνοϊταλικές σχέσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό (10 ECTS)
 • Η Ελλάδα στη Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία και η Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία στην Ελλάδα (10 ECTS)
 • Ελληνοϊταλικά Θέματα Ιστορίας των Ιδεών και του Πολιτισμού (10 ECTS)
 • Ελληνικές επιδράσεις σε Ιταλούς διανοούμενους του 20ού αιώνα (10 ECTS)
 • Ρητορική παράδοση και Ιταλική μουσική δημιουργία (16ος-21ος αιώνας) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (ΔΜΕ) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο