Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό ως 35%.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90: 12 μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα), αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 30 ECTS της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS). Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης [Online distance education] (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης [Introduction to learning management systems] (7,5 ECTS)
 • Διδακτική μεθοδολογία online μαθημάτων [Instructional methodology for online courses] (7,5 ECTS)
 • Επιστημολογία - Επιστημονική Έρευνα [Epistemology - Scientific research] (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων [Instructional design and development of online courses] (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού [Development of audiovisual content] (7,5 ECTS)
 • Προηγμένες λειτουργίες των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης [Advanced operations of learning management systems] (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας [Methodology of Educational Research] (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος [Workshop of development of online educational program] (7,5 ECTS)
 • Ζητήματα Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων [Themes in administration, evaluation and quality of educational programs] (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης [Development of applications for AR and mobile learning] (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη μαθημάτων MOOC [Development of MOOCs] (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Master's thesis (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου εκπονείται διπλωματική εργασία, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της ΕΔΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο