Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση εντατικών πρακτικών σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης έως 35%.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό, η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που περισσότεροι του 55% των φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλη της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:
 

1. Ειδίκευση: «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» “International MedicineHealth Crisis Management”

Α΄ Εξάμηνο

 • Επιδημιολογία Πεδίου – Δημόσια Υγεία (10 ECTS)
 • Ιατρική Κοινότητας (10 ECTS)
 • Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Διεθνής Ιατρική Ι (20 ECTS)
 • Ανθρωπιστική Ιατρική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (20 ECTS)
 • Διεθνής Ιατρική ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο (30 ECTS)

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


2. Ειδίκευση: «Ιατρική Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» “Disaster Management-Health Crisis Management”

Α΄ Εξάμηνο

 • Επιδημιολογία Πεδίου – Δημόσια Υγεία (10 ECTS)
 • Ιατρικής Κοινότητας (10 ECTS)
 • Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Ιατρική Καταστροφών Ι (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (20 ECTS)
 • Ιατρική Καταστροφών ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο