Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: Δημόσια Υγεία

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία (7 ECTS)
 • Πρόληψη (9,5 ECTS)
 • Ταξιδιωτική Υγεία (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Δημογραφία (4,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ειδικές Εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία (6,5  ECTS)
 • Οικονομία Υγείας (4,5 ECTS)
 • Υγιεινή της εργασίας (7 ECTS)
 • Λήψη Κλινικών Αποφάσεων (2,5 ECTS)
 • Αγωγή και Προαγωγή Υγείας (7 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (2,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών (2,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση: Κοινοτική Νοσηλευτική

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία (7 ECTS)
 • Πρόληψη (9,5 ECTS)
 • Κοινοτική Νοσηλευτική για υγιείς πληθυσμιακές ομάδες (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Δημογραφία (4,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Σχολική Νοσηλευτική (4,5  ECTS)
 • Κατ’ οίκον νοσηλεία (4,5 ECTS)
 • Υγιεινή της εργασίας (7 ECTS)
 • Κοινοτική Νοσηλευτική για ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες (4,5 ECTS)
 • Αγωγή και Προαγωγή Υγείας (7 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (2,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών (2,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Ειδίκευση: Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Θέματα Ψυχικής Υγείας σε Περιόδους Κρίσεων (2,5 ECTS)
 • Φυσικές Καταστροφές (2,5 ECTS)
 • Διαχείριση Νεκρών. Μέτρα υγιεινής κατά τη μετακίνηση πληθυσμού (2,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία και Έλεγχος Επιδημικών Νοσημάτων (4,5 ECTS)
 • Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων και Περιβαλλοντικές Καταστροφές (4,5 ECTS)
 • Στρατηγική Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Ταξιδιωτική Υγεία (4,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Κοινότητα (4,5  ECTS)
 • Διαχείριση της Κοινής Γνώμης σε Καταστάσεις Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών (4,5 ECTS)
 • Υγιεινή της εργασίας (7 ECTS)
 • Εντατική Θεραπεία και Μαζικό Τραύμα (4,5 ECTS)
 • Συμβάντα από ηθελημένη απελευθέρωση βλαπτικών παραγόντων (2,5 ECTS)
 • Διαχείριση Προβλημάτων Υγείας σε Μαζικές Καταστροφές (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (2,5 ECTS)
 • Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών (2,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο