Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» περιλαμβάνει τις ακόλουθες εννέα (9) Θεματικές Ενότητες και Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 • Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη (Υποχρεωτική 1ου έτους, 30 ECTS)
 • Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον (Υποχρεωτική 1ου έτους, 30 ECTS)
 • Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (Υποχρεωτική Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Γλωσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Υποχρεωτική Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Υποχρεωτική Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Υποχρεωτική Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επιλογής 2ου έτους, 20 ECTS)

Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και σε ορισμένες περιπτώσεις η Αγγλική.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής οι φοιτητές/ φοιτήτριες πρέπει:

(α) Στο 1ο έτος σπουδών να ολοκληρώσουν επιτυχώς την Υποχρεωτική Θεματική Ενότητα «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» και την Υποχρεωτική Θεματική Ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη».

(β) Στο 2ο έτος σπουδών να ολοκληρώσουν επιτυχώς είτε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σύμφωνα με τις εξής διαρθρώσεις (Διάρθρωση Ι και Διάρθρωση II):

Διάρθρωση Ι: Επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

 • «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»
 • «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»
 • «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
 • «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

2η και 3η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/ φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από τις ακόλουθες θεματικές Ενότητες -πέραν της θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως υποχρεωτική επιλογής.

 • «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»
 • «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»
 • «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
 • «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
 • «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 • «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»
 • «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Διάρθρωση II: Επιτυχής ολοκλήρωση δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες τέσσερις Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

 • «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»
 • «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»
 • «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
 • «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

2η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν μία (1) από τις ακόλουθες θεματικές Ενότητες -πέραν της θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως υποχρεωτική επιλογής- οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

 • «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»
 • «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»
 • «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
 • «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
 • «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 • «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»
 • «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»
 • «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία»

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναφούς θεματικής Ενότητας είτε παράλληλα με την παρακολούθηση της, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού) κάθε θεματικής Ενότητας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής».

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' ανώτατο όριο σε τρεις (3) θεματικές Ενότητες σε κάθε έτος σπουδών τους.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Αγωγής» είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο