Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. ανά εξάμηνο έχει ως ακολούθως:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Ο πρωτοποριακός λόγος στον ιταλικό πολιτισμό του 20ού αιώνα και η υποδοχή του στην Ελλάδα. Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, Σουρεαλισμός (Υ¹, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Ιταλίας
 • Ρεαλιστικές τάσεις και Υστερορομαντικά ρεύματα στην ιταλική λογοτεχνία
 • Πρωτοποριακές τάσεις στην ιταλική λογοτεχνία
 • Ο ιταλικός Φουτουρισμός
 • Η υποδοχή του ιταλικού Φουτουρισμού στην Ελλάδα
 • Μετα-φουτουριστικές τάσεις στη σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία

Θ.Ε.: Ιταλική γλώσσα (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής στην κοινή ιταλική μέσα από ποικίλα κειμενικά είδη·
 • Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία προφοράς, λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού της γλώσσας-στόχου·
 • Ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο της ιταλικής γλώσσας

Θ.Ε.: Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: ιταλική και νεο-ελληνική διαλεκτολογία με έμφαση στη γλωσσική επαφή (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ελληνολατινικές και ελληνοϊταλικές γλωσσικές επαφές
 • Βασικές αρχές της διαλεκτολογίας
 • Αλληλεπιδράσεις νεοελληνικών και ρομανικών διαλέκτων σε Ελλάδα και σε Ιταλία
 • Χρήση διαλέκτων σε Ελλάδα και Ιταλία: κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις
 • Ζητήματα καταγραφής και πολιτικές αναζωογόνησης των διαλέκτων σε Ελλάδα και Ιταλία

B’ εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: Φρασεολογία και Παροιμιολογία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη Φρασεολογία
 • Συγκριτική φρασεολογία και παροιμιολογία ιταλικής - ελληνικής γλώσσας
 • Φρασεολογισμοί ως αντικείμενο διδασκαλίας στο μάθημα της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας
 • Γλωσσολογικές και πολιτισμικές πτυχές των φρασεολογισμών της ιταλικής γλώσσας

Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Δημοσιογραφία και Αθλητισμός (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας των ΜΜΕ
 • Χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας του αθλητισμού και αθλητικής δημοσιογραφίας
 • Στοιχεία ιταλικής δημοσιογραφικής ορολογίας

Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: εμπόριο, μόδα, τουρισμός, οινογνωσία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Χαρακτηριστικά των ιταλικών ειδικών γλωσσών του εμπορίου, της μόδας, του τουρισμού, της οινογνωσίας
 • Στοιχεία ιταλικής εμπορικής, επιχειρηματικής και εταιρικής ορολογίας

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Ιστορία της Λογοτεχνίας της σύγχρονης Ιταλίας: ιταλο-ελληνικές αλληλεπιδράσεις (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Συγκριτική λογοτεχνία
 • Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας
 • Σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία
 • Ανθολογία ιταλικής ποίησης
 • Συγκριτική παράθεση μετάφρασης ποιητικού λόγου

Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: νομική και διπλωματική ορολογία (Ε², 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Χαρακτηριστικά των ιταλικών ειδικών γλωσσών του δικαίου και της διπλωματίας
 • Στοιχεία ιταλικής ορολογίας εμπορικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου
 • Στοιχεία ιταλικής διπλωματικής και πολιτικής ορολογίας

Ε.Θ.Ε.: Ψηφιακές μορφές τέχνης (Ε, 10 ECTS)

Ε.Θ.Ε.: Οινογνωσία ιταλικών κρασιών (Ε, 10 ECTS)

Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Η πολιτική σκέψη στην Ιταλία του 20ού αιώνα. Πολιτικές θεωρίες, διεθνείς σχέσεις και διπλωματία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Πολιτικές θεωρίες στην Ιταλία από τον 19ο μέχρι και τον 20ό αιώνα
 • Οι διεθνείς σχέσεις της Ιταλίας τον 20ό αιώνα
 • Ελληνοϊταλικές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις τον 20ό αιώνα
 • Ιταλία και Ευρωπαϊκή Ένωση τον 20ό αιώνα

Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 ECTS)

Σημειώσεις:

Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η ιταλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο