Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ως εξής:

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Στο τρίτο εξάμηνο παρέχονται οι ακόλουθες τρεις (3) ειδικεύσεις: (α) Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, (β) Σύγχρονο Θέατρο, (γ) Λυρικό Θέατρο.

Στην εκάστοτε ειδίκευση προσφέρονται δύο (2) υποχρεωτικές Θ.Ε. και τρεις (3) επιλογής. Στο τέταρτο εξάμηνο προσφέρεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Εισαγωγή στις Παραστατικές Τέχνες (Y¹, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Σύντομη εισαγωγή στην Τέχνη και στην Επιστήμη της Θεατρολογίας.
 • Σύντομη εισαγωγή στην Τέχνη της Μουσικής και στην Επιστήμη της Μουσικολογίας.
 • Σύντομη εισαγωγή στην Τέχνη του Χορού και στην Επιστήμη της Χορολογίας.

Θ.Ε.: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο: Από το Κείμενο στην Παράσταση (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Συστηματική εμβάθυνση στις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στο πεδίο του Αττικού Δράματος.
 • Εισαγωγή σε κεντρικές πτυχές λογοτεχνικής πρόσληψης του Αρχαίου Θεάτρου.

Θ.Ε.: Νεότερο και Σύγχρονο Παγκόσμιο Θέατρο: Ιστορία, δραματολογία και αισθητικά ρεύματα (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Στοιχεία Ιστορίας του Παγκόσμιου Θεάτρου.
 • Εισαγωγή σε κεντρικά θέματα Παραστασιολογίας και Δραματολογίας

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Μορφές και Είδη του Μουσικού Θεάτρου (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Κεντρικά στοιχεία της ιστορίας της όπερας και του ελαφρού μουσικού θεάτρου.
 • Θεμελιώδεις πολιτισμικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις του μουσικού θεάτρου.
 • Βασικά ζητήματα καλλιτεχνικής παραγωγής και λειτουργίας.

Θ.Ε.: Η Τέχνη του Χορού: Θεωρία, Ιστορία και Παράσταση (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Στοιχεία Ιστορίας και Θεωρίας του Χορού.
 • Εθνογραφικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της χορευτικής πράξης με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του Χορού στο αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Θ.Ε.: Παραστασιολογία: Μέθοδοι Ανάλυσης της Παράστασης (Y, 10 ECTS) η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην κριτική ανάλυση της παράστασης.
 • Εισαγωγή στη γενετική ανάλυση της παράστασης.
 • Στοιχεία ιστορίας της Σκηνοθεσίας και της Υποκριτικής.

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

1η Ειδίκευση: «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο»

Θ.Ε.: Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Κριτική Επισκόπηση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου υπό τη σκοπιά της θεωρίας της λογοτεχνίας.
 • Η Εφαρμογή της Αφηγηματολογίας στην ερμηνευτική μελέτη του Αττικού Δράματος.

Θ.Ε.: Τελετουργία και Επιτέλεση στο Αττικό Δράμα (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Σημασία της τελετουργίας στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και στις επιβιώσεις του.
 • Η επιτελεστική διάσταση του αττικού δράματος εν σχέσει προς την ιερουργική και μυθολογική υποδομή του.

2η Ειδίκευση: «Σύγχρονο Θέατρο»

Θ.Ε.: Θέατρο και Χορός: Σύγχρονες Σκηνικές Δραματουργίες (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Σύγχρονο θέατρο.
 • Σύγχρονος χορός.

Θ.Ε.: Η Τέχνη της Περφόρμανς (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ιστορία και θεωρία των Εικαστικών Τεχνών.
 • Ιστορία και θεωρία των Παραστατικών Τεχνών.
 • Κριτική εισαγωγή στις υβριδικές μορφές τέχνης και τις επιτελεστικές καλλιτεχνικές δράσεις στην Ελλάδα.

3η Ειδίκευση: «Λυρικό Θέατρο»

Θ.Ε.: Ιστορία της Όπερας (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ιστορία και μορφολογία της όπερας.
 • Στοιχεία αναφορικά με την όπερα εν σχέσει προς το θέατρο και τη λογοτεχνία.
 • Πολιτισμικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις του λυρικού θεάτρου.

Θ.Ε.: Το Μουσικό Θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: -

 • Ιστορία του Θεάτρου.
 • Ιστορία της Μουσικής.
 • Ιστορία του Κινηματογράφου.

Θ.Ε. Επιλογής: Θ.Ε.: Όψεις της Σκηνής: Από την Αρχαιότητα έως την Ψηφιακή Εποχή (Ε², 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Σκηνογραφία και Ενδυματολογία από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
 • Θεατρικός Φωτισμός.
 • Εισαγωγή στη Βιντεοτέχνη και στα Πολυμέσα.

Θ.Ε.: Παραστατικές Τέχνες και Εκπαίδευση (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη Θεατροπαιδαγωγική και στη Μουσικοπαιδαγωγική.
 • Θεμελιώδη στοιχεία Διδακτικής του Χορού.

Θ.Ε.: Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση των Παραστατικών Τεχνών (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων.
 • Πολιτιστικό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία.

4ο Εξάμηνο (30 ECTS)

 • Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)

Περιγραφή Μ.Δ.Ε.: Η Μ.Δ.Ε. στοχεύει στο να αποτελέσει δημιουργική αφόρμηση, προκειμένου αφενός οι φοιτητές να εφαρμόσουν εμπράκτως όσα έμαθαν αναφορικά με το θεωρητικό πεδίο της μεθοδολογίας της έρευνας στο πεδίο των Παραστατικών Τεχνών και αφετέρου να εμβαθύνουν με τρόπο γόνιμο και αποτελεσματικό στη σχετική βιβλιογραφία και κυριότερα σε καίρια και κεντρικά ζητήματα ερμηνευτικής ανάλυσης και νοηματικής κατανόησης.

Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο