Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1o έτος σπουδών

  • ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης
  • ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο
  • ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα
  • ΚΦΕ60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

2o έτος σπουδών

  • ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο
  • ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα
  • ΚΦΕ61 Θέματα Σύγχρονης Φυσικής
  • ΚΦΕ62 ΕΘΕ Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογικών Εφαρμογών
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

Κατά το α’ έτος σπουδών συνιστάται η/ο φοιτήτρια/τής, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξει μέχρι τρεις Θ.Ε από τις οποίες οι ΚΦΕ51 και ΚΦΕ60 υποχρεωτικά ενώ η τρίτη μπορεί να είναι μία εκ των ΚΦΕ52, ΚΦΕ53. Εάν η/ο φοιτήτρια/τής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξει ως πρώτη Θ.Ε. αυτήν, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στο αντικείμενο των πτυχιακών σπουδών.

Κατά το β’ έτος σπουδών, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με ταυτόχρονη παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. ΚΦΕ52, ΚΦΕ53, ΚΦΕ61 ή ΚΦΕ62 είτε μετά την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος.

Προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει τη Θ.Ε. ΚΦΕ61, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τη Θ.Ε. ΚΦΕ51.

Η επιλογή της ΘΕ προηγείται της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης πρέπει να εξαντλούνται οι ΘΕ του α’ έτους και στη συνέχεια να δηλώνονται οι ΘΕ του β’ έτους.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων (Θ.Ε.) -δύο (2) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές (Υ) και δύο (2) επιλογής (Ε) – καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) ή η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) θεματικών ενοτήτων (Θ.Ε.)-δύο (2) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές (Υ) και μία (1) επιλογής (Ε)-, μίας (1) εργαστηριακής θεματικής ενότητας καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο