Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δυνατή η παρακάτω διάρθρωση: (Α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ή (Β) η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ Θεματικών Ενοτήτων, χωρίς την ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να κατοχυρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κάθε πιστωτική μονάδα ισούται με 25 ώρες μελέτης και εργασίας. Η ολοκλήρωση κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) συνεπάγεται την κατοχύρωση 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε 375 ώρες εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στη μελέτη του διδακτικού υλικού, την επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ. και στη συγγραφή δύο γραπτών εργασιών διαφορετικής έκτασης η καθεμία. Στη Διάρθρωση όπου απαιτείται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες είναι 30, οι οποίες αντιστοιχούν σε 750 ώρες εργασίας.

Πιο αναλυτικά, οι δύο δυνατές διαρθρώσεις του Προγράμματος έχουν ως εξής:

Α’ Διάρθρωση (με εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ11 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα
 • ΑΓΓ12 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ21 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ41 Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Στο Β΄ και στο Γ’ Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

 • ΑΓΓ22 Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας
 • ΑΓΓ31 Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ32 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά
 • ΑΓΓ33 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
 • ΑΓΓ34 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ35 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ36 Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Β’ Διάρθρωση (χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ11 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα
 • ΑΓΓ12 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS

 • ΑΓΓ21 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Στο Β΄ στο Γ’ και στο Δ΄Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

 • ΑΓΓ22 Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας
 • ΑΓΓ31 Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ32 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά
 • ΑΓΓ33 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
 • ΑΓΓ34 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ35 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • ΑΓΓ36 Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
 • ΑΓΓ41 Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο