Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων και η συγγραφή πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διάθρωση / Θ.Ε.
1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.

Οι ΘΕ κάθε εξαμήνου πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ, προκειμένου να αποφευχθούν μαθησιακά κενά και οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις επόμενης ΘΕ με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν από την/ις προηγούμενη/ες προαπαιτούμενη/ες ΘΕ.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμούν να επιλέξουν μία (1) ΘΕ τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11. Αν επιθυμούν να επιλέξουν δύο (2) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12. Αν επιθυμούν να επιλέξουν τρεις (3) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11, ΕΕΠ12 και ΕΕΠ13.

Στη συνέχεια οι ΘΕ των επόμενων εξαμήνων πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ. Ως προαπαιτούμενο δια τη δήλωση ΘΕ 2ου και 3ου εξαμήνου ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο ΘΕ ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ακόλουθα: κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι ΘΕ του επόμενου εξαμήνου ή να δηλώνονται οι εναπομείνασες ΘΕ ενός εξαμήνου μαζί με ΘΕ του επομένου, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των τριών (3) Θ.Ε.

Για τη δήλωση της ΕΕΠΔΕ προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) ΘΕ του 1ου, 2ου  και 3ου  εξαμήνου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο