Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε ενενήντα (90 ECTS). Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), μία (1) Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση οκτώ (8) Θ.Ε., μίας (1) Ε.Θ.Ε. καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας (7 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Οι βασικές αρχές της γεωργίας ακριβείας
 • Τα κύρια συστήματα της γεωργίας ακριβείας
 • Στοιχεία υιοθέτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και εφαρμογές σε διαφορετικές καλλιέργειες.

Θ.Ε.: Τηλεπισκόπηση - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (8 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Παρουσίαση βασικών αρχών GIS και γεωγραφικής ανάλυσης. Έμφαση στις λειτουργίες του GIS που εφαρμόζονται στη Γεωργία.
 • Διαχείριση δεδομένων από αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
 • Βασικές αρχές τηλεπισκόπησης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.
 • Μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα (UAVs ή drones) και στους δορυφόρους υπερ-υψηλής ανάλυσης (Very High Resolution satellites).

Θ.Ε.: Σύγχρονες τάσεις στη Φυτική Παραγωγή (8 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στα αντικείμενα Φυσιολογίας φυτών, πολλαπλασιασμού, Ανόργανη θρέψη -Άρδευση, Άνθηση και καρπόδεση - Αύξηση και ανάπτυξη καρπών, Ωρίμανση Συγκομιδή, Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών και οπωρώνων.
 • Σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας.
 • Σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές οπωρώνωναμπελώνων.
 • Καλλιεργητικές πρακτικές για την Αειφορική Διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Θ.Ε.: Οικονομικά της Γεωργίας Ακριβείας (7 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Βασικές έννοιες Οργάνωσης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
 • Καινοτομία και Διαχείριση Καινοτομίας
 • Οικονομική Ανάλυση / Αξιολόγηση επενδύσεων στις Αγροτικές Επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή, Οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις Γεωργίας Ακριβείας

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

Θ.Ε.: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών (8 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εχθρών των καλλιεργειών
 • Προσβολή καλλιεργειών, απώλεια παραγωγής, ποιοτική υποβάθμιση και οικονομική ζημιά
 • Αποτύπωση και ανάλυση της χωρικής κατανομής προσβολής και πληθυσμών
 • Παραδείγματα εφαρμογών φυτοπροστασίας

Θ.Ε.: Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία (8 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Κίνηση νερού στο σύστημα: Έδαφος - Φυτό - Ατμόσφαιρα (ΕΦΑ)
 • Άρδευση Καλλιεργειών: Σχεδιασμός και Καινοτόμες Τεχνικές
 • Υδατικό αποτύπωμα καλλιεργειών

Θ.Ε.: Ανάλυση Δεδομένων μεγάλου Όγκου (7 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στους αλγόριθμους και τις εφαρμογές εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.
 • Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό / Μετεωρολογικά / Δορυφορικά δίκτυα δεδομένων.
 • Εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης / Λογισμικό αναλύσεων.

Θ.Ε.: Περιβαλλοντική Πολιτική / Διαχείριση Αποβλήτων (7 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Σύνθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ιλύος.
 • Διαχειριστικές μέθοδοι αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος για την άμβλυνση των κινδύνων σε βάρος του εδάφους των φυτών και της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος.
 • Λογισμικό για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υγρών και βιοστερεών αποβλήτων στη γεωργία.
 • Εφαρμογές πολιτικών και οργάνωση αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων με τη χάραξη της κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

 • Ε.Θ.Ε.: Πρακτικές Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (10 ECTS)
 • Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο