International Hellenic University postgraduate
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη:

 

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)

ΘΕ: Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ01) (Quantitative Methods for Supply Chain Management) (SCM01) (Y, 10 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εργαλείων λήψης αποφάσεων μεταξύ των οποίων η περιγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε διαδικασία απόφασης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΘΕ: Συστήματα Διανομής (ΔΕΑ02) (Logistics Systems) (SCM02) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν την παραγωγή και διανομή προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η οργάνωση παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η διαχείριση αποθεμάτων.

ΘΕ: Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου (ΔΕΑ05) (Supply Chain Strategies and Risk Management) (SCM05) (Y, 10 ECTS)

Η ενότητα εξετάζει και αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης με τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες να έχουν παγκόσμια παρουσία. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η επιλογή τοποθεσίας παραγωγής και διανομής, επιλογή προμηθευτών, επιλογή 3PL και μεταφορικού μέσου και άλλα.

 

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

ΘΕ: Ανάλυση Συστημάτων (ΔΕΑ04) (System Dynamics) (SCM04) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία συστημάτων και στον συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η καταγραφή, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

ΘΕ: «Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ06) (Case Studies in Supply Chain Management) (SCM06) (Y, 10 ECTS)

Η ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής σημασίας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια προβλήματα αφορούν θέματα αποθεμάτων, μεταφορών, διανομής, διαδικασιών παραγωγής και άλλα.

ΘΕ: Χρηματοοικονομική και Λοιγστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΔΕΑ03) (Supply Chain Finance) (SCM03) (Y, 10 ECTS)

Η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση βασικών αρχών χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής και στην συσχέτιση αυτών με δραστηριότητες στα πλαίσια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω μελετών περίπτωσης να γίνει κατανοητό στους φοιτητές/τριες ο τρόπος με τον οποίον αποφάσεις που σχετίζονται με στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

 

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

Κατεύθυνση Α: Μεταφορές και Συστήματα Διανομής (Transportation and Distribution Logistics)

ΘΕ: Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα (ΔΕA11) (Maritime Logistics) (SCM11) (Y, 10 ECTS)

Η ενότητα στοχεύει στην ανασκόπηση και κατανόηση του πεδίου της θαλάσσιας εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας μέσω της παρουσίασης των διαφόρων μοντέλων στρατηγικής και εφαρμογών στο ναυτιλιακό χώρο. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι ο ρόλος των λιμένων, τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αγαθά και προϊόντων που μεταφέρονται, ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών κα άλλα.

ΘΕ: Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων (ΔΕΑ12) (Transportation Systems Management) (SCM12) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου, μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη του όγκου μεταφοράς αυτών. Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, τιμολόγησης μεταφορικών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41) (Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS)

Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (ΔΕΑ42) (Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)

Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕ: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΑ43) (Leadership and Human Resource Management) (SCM43) (Ε, 10 ECTS)

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολο τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΔΕΑ11 και ΔΕΑ12 και επιλογή 1 Θεματικής Ενότητας από τις :ΘΕ ΔΕΑ41, ΔΕΑ42 και ΔΕΑ43

Κατεύθυνση Β: Συστήματα Ενέργειας (Energy Systems)

ΘΕ: Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου (ΔΕΑ21) (Oil & Gas Dynamics) (SCM21) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα εστιάζει στην αγορά του πετρελαίου και στις δυναμικές που τη διέπουν. Παρουσιάζει σε βάθος τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξόρυξη μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Η ενότητα εφαρμόζει μεθόδους και θεωρία εφοδιαστικής αλυσίδας στην πράξη.

ΘΕ: Οικονομικά της Ενέργειας (ΔΕΑ22) (Energy Economies) (SCM22) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές των οικονομικών της αγοράς ενέργειας μέσω θεωρίας και μελετών περίπτωσης. Στα πλαίσια της ενότητας γίνεται αναφορά τόσο στις παραδοσιακές μορφές ενέργειας όσο και στις ανανεώσιμες μορφές.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41) (Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS) Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (ΔΕΑ42) (Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)

Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕ: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΑ43) (Leadership and Human Resource Management) (SCM43) (Ε, 10 ECTS)

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολο τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΔΕΑ21 και ΔΕΑ22 και επιλογή 1 Θεματικής Ενότητας από τις :ΘΕ ΔΕΑ41, ΔΕΑ42 και ΔΕΑ43

Κατεύθυνση Γ: Συστήματα Προμηθειών (Procurement Systems)

ΘΕ: Διαχείριση Προμηθειών (ΔΕΑ31) (Procurement Management) (SCM31) (Y, 10 ECTS)

H ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα προμηθειών. Με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθειών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

ΘΕ: Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (ΔΕΑ32) (Negotiation Strategies) (SCM32) (Y, 10 ECTS)

Στα πλαίσια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές αρχές διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να έχει κατά νου ένα διοικητικό στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω θεωρίας, μελετών περίπτωσης και προσομοιώσεων οι φοιτητές εκτίθενται σε μία σειρά περιπτώσεων και καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια διαχείρισης συμβολαίων.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41) (Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS)

Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (ΔΕΑ42) (Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)

Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΔΕΑ31 και ΔΕΑ22 και επιλογή μίας (1) Θεματικής Ενότητας από τις ΘΕ ΔΕΑ41 και ΔΕΑ42

 

4ο Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕΑ07) (Thesis) (SCM07) (Υ, 30 ECTS)

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά η διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους καθώς επίσης και τη θεωρία με την πράξη.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα