Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1ο έτος

  • ΑΣΠ50 Ακουστικός σχεδιασμός
  • ΑΣΠ51 Ηχομόνωση-ηχοπροστασία
  • ΑΣΠ60 Ακουστική Χώρου

2ο έτος

  • ΑΣΠ61 Ψηφιακός Ήχος
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές/-τριες (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να επιλέξουν και τις τρεις ΘΕ: ΑΣΠ50, ΑΣΠ51 και ΑΣΠ60. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ, τότε αυτή πρέπει να είναι η ΑΣΠ50, ενώ αν επιλέξουν δύο ΘΕ τότε θα πρέπει αυτές να είναι οι ΑΣΠ50 και ΑΣΠ51. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν για πλήρη φοίτηση από μία έως τρεις ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 60 ECTS ανά έτος.

Στο δεύτερο έτος, εάν οι φοιτητές/-τριες, επιλέξουν μία ΘΕ αυτή είναι η ΑΣΠ61. Προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΑΣΠ61 θα πρέπει είτε να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την ΑΣΠ60 είτε να τις επιλέξουν παράλληλα.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ΘΕ ΑΣΠ50, ΑΣΠ51 και ΑΣΠ60 του προγράμματος. Η παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων ΘΕ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο