Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 12 είναι υποχρεωτικά για την κάθε κατεύθυνση και 0 επιλογής.

Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας (5 ECTS)
 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι - Ασφάλεια στο Χώρο Εργασία (5 ECTS)
 • Επαγγελματικά Νοσήματα (5 ECTS)
 • Διοίκηση - Συστήματα Υγείας (5 ECTS)
 • Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (5 ECTS)
 • Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργασιακή Υγεία (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Επιδημιολογία Ι (5 ECTS)
 • Στατιστική Ι (5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας Ι (5 ECTS)
 • Συμβουλευτική στον Εργασιακό Χώρο (5 ECTS)
 • Διαπολιτισμικά Στοιχεία στο Χώρο Εργασίας (5 ECTS)
 • Ψυχολογία Εργαζομένων - Εργονομία

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Επιδημιολογία ΙΙ (5 ECTS)
 • Στατιστική ΙΙ (5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση στην Ασφάλεια Εργασίας (5 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Προστασίας (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένες Πρακτικές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Βιομηχανία, Νοσοκομεία, Κοινότητα, Γεωργία) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα