Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

Για την απόκτηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄).

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών (Γ΄) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εμβρυολογία - Ανατομία - Ιστολογία - Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (ΠΡΚ) (2 ECTS)
 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής - Διαταραχές Ρινός - ΠΡΚ (7 ECTS)
 • Ρινολογικά προβλήματα σε παιδιά (2 ECTS)
 • Ροχαλητό - Υπνική άπνοια (2 ECTS)
 • Διαταραχές όσφρησης και γεύσης (2 ECTS)
 • Διαφυγή εγκεφαλωνοτιαίου υγρού (ΕΝΥ) (2 ECTS)
 • Άλγος προσώπου και κεφαλής (2 ECTS)
 • Λοιπές διαταραχές ρινός - ΠΡΚ (2 ECTS)
 • Επείγοντα ρινολογικά προβλήματα (2 ECTS)
 • Διαγνωστικές τεχνικές για τις παθήσεις της Ρινός - ΠΡΚ (3 ECTS)
 • Απεικονιστικές τεχνικές ρινός - ΠΡΚ (2 ECTS)
 • Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης παθολογιών της ρινός και των ΠΡΚ στο πειραματικό εργαστήριο (2 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος - Υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών (3 ECTS)
 • Ρινοπλαστική (3 ECTS)
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική (FESS) (5 ECTS)
 • Χειρουργική βάσης κρανίου (2 ECTS)
 • Κύκλος εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός - ΠΡΚ στο χειρουργείο (παρακολούθηση χειρουργείων) (5 ECTS)
 • Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός - ΠΡΚ σε παρασκευάσματα (5 ECTS)
 • Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας στο εργαστήριο ύπνου (2 ECTS)
 • Πρακτική εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στην έρευνα σε τομείς παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σύνταξη και παρουσίαση του ερευνητικού πρωτοκόλλου για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (5 ECTS)
 • Οργάνωση και εκτέλεση της κλινικής μελέτης ή των πειραμάτων και συλλογή των στοιχείων (10 ECTS)
 • Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (10 ECTS)
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο