Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και επιλεγόμενα και διδάσκονται ανά 6 στα δύο πρώτα εξάμηνα. Στο Γ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους εργασία. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο τους προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ. Σ. ανέρχονται σε 90 (για Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 4 είναι υποχρεωτικά και 4 επιλογής.

Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών (7,5 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί (7,5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (7,5 ECTS)
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ασαφής Λογική και Εφαρμογές (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας (7,5 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (7,5 ECTS)
 • Θεωρία Γράφων (7,5 ECTS)
 • Πεπερασμένα Στοιχεία (7,5 ECTS)
 • Ευφυή Πρότυπα-Υβριδικά Πληροφοριακά Συστήματα Ήπιας Υπολογιστικής (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο