ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Α1.1: Ιστορική αναδρομή στον τεχνητό νεφρό και τις πρώτες αγγειακές προσπελάσεις  (5 ECTS)
  Α1.2: Συσκευή τεχνητού νεφρού
  Α1.3: Βιοηθική και αιμοκαθαιρόμενος ασθενής
  Α1.4: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση
  Α1.5: Επιδημιολογία αγγειακής προσπέλασης
  Α1.6: Ανατομία αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων • Α1.7: Αιμοδυναμική θεώρηση των αγγειακών προσπελάσεων
 • Α2.1: Βιοστατιστική    (2 ECTS)
  Α2.2: Μεθοδολογία ιατρικής έρευνας
  Α2.3: Καλή πρακτική και δεοντολογία στις ιατρικές δημοσιεύσεις
 • Α3.1: Είδη αυτόλογων (autogenous) αγγειακών προσπελάσεων    (6 ECTS)
  Α3.2: Είδη προσθετικών (prosthetic) αγγειακών προσπελάσεων/κατηγορίες συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων
  Α3.3: Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
  Α3.4: Θέσεις διενέργειας αγγειακών προσπελάσεων
  Α3.5: Ονοματολογία/βατότητες (patencies) αγγειακών προσπελάσεων
 • Α4.1: Κατευθυντήριες οδηγίες NKF/ DOQI   (3 ECTS)
  Α4.2: Κατευθυντήριες οδηγίες EBPG
  Α4.3: Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας (ESVS)
  Α4.4: Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας (SCVIR)
 • Α5.1: Προεγχειρητικός έλεγχος/ ιστορικό/κλινική εξέταση    (6 ECTS)
  Α5.2: Φλεβική χαρτογράφηση (vein mapping)/μελέτη αρτηριακής επάρκειας
  Α5.3: Εξειδικευμένος απεικονιστικός έλεγχος
  Α5.4: Μετεγχειρητική παρακολούθηση (monitoring) και επιτήρηση (surveillance)
  Α5.5: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους εκπαιδευτές με συμμετοχή των υποψηφίων (Α΄ βοηθοί)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Α)   (5 ECTS)
  Α6.1: Εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση: ενδαγγειακές τεχνικές/παρελκόμενα υλικά
  Α6.2: Εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση: χειρουργικές τεχνικές
  Α6.3: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • Α7.1: Υπενδοθηλιακή υπερπλασία και βιολογικό υπόβαθρο   (3 ECTS)
  Α7.2: Περιεγχειρητική φαρμακευτική αντιμετώπιση
  Α7.3: Συνολική θεώρηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στις αγγειακές προσπελάσεις
  Α7.4: Διενέργεια διαδερμικής αυτόλογης αγγειακής προσπέλασης στο άνω άκρο
  Α7.5: Βιβλιογραφική διερεύνηση και ανάλυση, παρουσιάσεις (Journal Club)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   (7 ECTS)
  Β1.1: Στένωση/Θρόμβωση
  Β1.2: Σύνδρομο υποκλοπής
  Β1.3: Αληθή/ψευδή ανευρύσματα
  Β1.4: Λοίμωξη/ύγρωμα
  Β1.5: Κεντρική φλεβική στένωση
  Β1.7: Αιμοδυναμική θεώρηση (στένωση/θρόμβωση/υποκλοπή/ ανευρυσματική νόσος)
 • ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ/ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Β)   (5 ECTS)
  Β2.1: Υπερήλικες
  Β2.2: Παιδιά
  Β2.3: Παχύσαρκοι
  Β2.4: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ)   (5 ECTS)
  Β3.1: Βραχυθεραπεία (brachytherapy)/χρήση τεμνόντων μπαλονιών (cutting balloons)
  Β3.2: Χρήση μπαλονιών που εκλύουν φάρμακο (drug coated balloons)
  Β3.3: Χρήση γυμνών ενδοναρθήκων (bare stents)
  B3.4: Χρήση επενδυμένων ενδοναρθήκων (covered stents)
  Β3.5: Υβριδικά μοσχεύματα για χρήση σε κεντρικές φλεβικές αποφράξεις (HeRo device)
  Β3.6: Διαδερμική κατασκευή αυτόλογων αγγειακών προσπελάσεων
  Β3.7: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Δ)  (5 ECTS)
  Β4.1: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
  Β4.2: Προεγχειρητική μελέτη με έγχρωμο Doppler
  Β4.3: Επεμβατική παρέμβαση σε δυσλειτουργία αγγειακής προσπέλασης
  Β4.4: Χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργία αγγειακής προσπέλασης
  Β4.5: Τεχνικές παρακέντησης ώριμων προσπελάσεων
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα