Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Α1.1: Ιστορική αναδρομή στον τεχνητό νεφρό και τις πρώτες αγγειακές προσπελάσεις  (5 ECTS)
  Α1.2: Συσκευή τεχνητού νεφρού
  Α1.3: Βιοηθική και αιμοκαθαιρόμενος ασθενής
  Α1.4: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση
  Α1.5: Επιδημιολογία αγγειακής προσπέλασης
  Α1.6: Ανατομία αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων • Α1.7: Αιμοδυναμική θεώρηση των αγγειακών προσπελάσεων
 • Α2.1: Βιοστατιστική    (2 ECTS)
  Α2.2: Μεθοδολογία ιατρικής έρευνας
  Α2.3: Καλή πρακτική και δεοντολογία στις ιατρικές δημοσιεύσεις
 • Α3.1: Είδη αυτόλογων (autogenous) αγγειακών προσπελάσεων    (6 ECTS)
  Α3.2: Είδη προσθετικών (prosthetic) αγγειακών προσπελάσεων/κατηγορίες συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων
  Α3.3: Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
  Α3.4: Θέσεις διενέργειας αγγειακών προσπελάσεων
  Α3.5: Ονοματολογία/βατότητες (patencies) αγγειακών προσπελάσεων
 • Α4.1: Κατευθυντήριες οδηγίες NKF/ DOQI   (3 ECTS)
  Α4.2: Κατευθυντήριες οδηγίες EBPG
  Α4.3: Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας (ESVS)
  Α4.4: Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας (SCVIR)
 • Α5.1: Προεγχειρητικός έλεγχος/ ιστορικό/κλινική εξέταση    (6 ECTS)
  Α5.2: Φλεβική χαρτογράφηση (vein mapping)/μελέτη αρτηριακής επάρκειας
  Α5.3: Εξειδικευμένος απεικονιστικός έλεγχος
  Α5.4: Μετεγχειρητική παρακολούθηση (monitoring) και επιτήρηση (surveillance)
  Α5.5: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους εκπαιδευτές με συμμετοχή των υποψηφίων (Α΄ βοηθοί)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Α)   (5 ECTS)
  Α6.1: Εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση: ενδαγγειακές τεχνικές/παρελκόμενα υλικά
  Α6.2: Εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση: χειρουργικές τεχνικές
  Α6.3: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • Α7.1: Υπενδοθηλιακή υπερπλασία και βιολογικό υπόβαθρο   (3 ECTS)
  Α7.2: Περιεγχειρητική φαρμακευτική αντιμετώπιση
  Α7.3: Συνολική θεώρηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στις αγγειακές προσπελάσεις
  Α7.4: Διενέργεια διαδερμικής αυτόλογης αγγειακής προσπέλασης στο άνω άκρο
  Α7.5: Βιβλιογραφική διερεύνηση και ανάλυση, παρουσιάσεις (Journal Club)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   (7 ECTS)
  Β1.1: Στένωση/Θρόμβωση
  Β1.2: Σύνδρομο υποκλοπής
  Β1.3: Αληθή/ψευδή ανευρύσματα
  Β1.4: Λοίμωξη/ύγρωμα
  Β1.5: Κεντρική φλεβική στένωση
  Β1.7: Αιμοδυναμική θεώρηση (στένωση/θρόμβωση/υποκλοπή/ ανευρυσματική νόσος)
 • ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ/ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Β)   (5 ECTS)
  Β2.1: Υπερήλικες
  Β2.2: Παιδιά
  Β2.3: Παχύσαρκοι
  Β2.4: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ)   (5 ECTS)
  Β3.1: Βραχυθεραπεία (brachytherapy)/χρήση τεμνόντων μπαλονιών (cutting balloons)
  Β3.2: Χρήση μπαλονιών που εκλύουν φάρμακο (drug coated balloons)
  Β3.3: Χρήση γυμνών ενδοναρθήκων (bare stents)
  B3.4: Χρήση επενδυμένων ενδοναρθήκων (covered stents)
  Β3.5: Υβριδικά μοσχεύματα για χρήση σε κεντρικές φλεβικές αποφράξεις (HeRo device)
  Β3.6: Διαδερμική κατασκευή αυτόλογων αγγειακών προσπελάσεων
  Β3.7: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕΡΟΣ Δ)  (5 ECTS)
  Β4.1: Διενέργεια αγγειακών προσπελάσεων από τους υποψήφιους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
  Β4.2: Προεγχειρητική μελέτη με έγχρωμο Doppler
  Β4.3: Επεμβατική παρέμβαση σε δυσλειτουργία αγγειακής προσπέλασης
  Β4.4: Χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργία αγγειακής προσπέλασης
  Β4.5: Τεχνικές παρακέντησης ώριμων προσπελάσεων
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο