Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση Α΄: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)
 • Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)
 • Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και Μετριασμός (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Μεθοδολογία Έρευνας Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιλογής (7,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων (7,5 ECTS)
 • Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών (7,5 ECTS)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων (7,5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μαθήματα Επιλογής

 • Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)
 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (7,5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Κατεύθυνση Β΄: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)
 • Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (7,5 ECTS)
 • Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη (7,5 ECTS)
 • Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλον (7,5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μαθήματα Επιλογής

 • Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Αειφορία (7,5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Μαθήματα των κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο