Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ αντίστοιχα για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Research in Strategic Product Design) απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνση του θα επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • Introduction to Strategic Product Design (6 ECTS)
 • New Product Development (6 ECTS)
 • Marketing Analysis and Brand Research Strategy (6 ECTS)

Κατεύθυνση: Product and Services Management - Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Design and Production (6 ECTS)
 • Strategies for Extroversion (6 ECTS)

Κατεύθυνση: Product Creativity and Design - Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός

 • 3D Computer Aided Design (Rhinoceros) (6 ECTS)
 • Design Thinking (6 ECTS)

Κατεύθυνση: Industrial Design and Innovation - Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία

 • 3D Computer Aided Design (SolidWorks) (6 ECTS)
 • Industrial Design Project (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κατεύθυνση: Product and Services Management - Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Consumer Behaviour (6 ECTS)
 • Service Design (6 ECTS)
 • Project Management (6 ECTS)
 • Purchasing and Negotiations (6 ECTS)

Κατεύθυνση: Product Creativity and Design - Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός

 • Creative Digital Media (6 ECTS)
 • Ergonomics – Human Factors (6 ECTS)
 • Design Morphology and Aesthetics (6 ECTS)
 • Advanced Modeling and Fabrication (6 ECTS)

Κατεύθυνση: Industrial Design and Innovation - Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία

 • Materials Technology (6 ECTS)
 • Ergonomics – Human Factors (6 ECTS)
 • Design Morphology and Aesthetics (6 ECTS)
 • Advanced Manufacturing Systems (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 Μαθήματα Επιλογής)

Κατεύθυνση: Product and Services Management - Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Consulting Project in Product Management (3 ECTS)
 • Operations Management (3 ECTS)
 • Strategic Innovation and Entrepreneurship (3 ECTS)
 • Design for Supply Chain and Logistics (3 ECTS)
 • Technology Management and Business Engineering (3 ECTS)
 • Cost Management and Financial Analysis (3 ECTS)
 • Open Topics in Strategic Product Design (TBA) (3 ECTS)

Κατεύθυνση: Product Creativity and Design - Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός

 • Consulting Project in Product Creativity Product and Design (3 ECTS)
 • Advanced Materials and Processes (3 ECTS)
 • Human Computer Interaction, Design and User Experience (3 ECTS)
 • Design for the Environment (3 ECTS)
 • Communication Design (3 ECTS)
 • Product Photography (3 ECTS)
 • Open Topics in Strategic Product Design (TBA) (3 ECTS)

Κατεύθυνση: Industrial Design and Innovation - Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία

 • Consulting Project in Industrial Design and Innovation (3 ECTS)
 • Computational Mechanics (3 ECTS)
 • Reverse Engineering and 3D Printing (3 ECTS)
 • Advanced Surface Modelling (3 ECTS)
 • Biomimicry in Design (3 ECTS)
 • Automation and Robotics (3 ECTS)
 • Open Topics in Strategic Product Design (TBA) (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90 ECTS
 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων» (MSc in Research in Strategic Product Design)

Γ΄ & Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Research-based Dissertation (60 ECTS)

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ) 120 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο