Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity), απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity), περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Computer Networks (6 ECTS)
 • Information Systems Security (6 ECTS)
 • Data Protection and Cryptography (6 ECTS)
 • Legal and Ethical Foundations of Privacy and Security (6 ECTS)
 • Cybercrime and Incident Response (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Computer Forensics (6 ECTS)
 • Wireless Communications and Networks (6 ECTS)
 • Intrusion Detection and Event Management (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 εκ των κάτωθι)

 • Penetration Testing and Malware Analysis (6 ECTS)
 • Internet of Things (6 ECTS)
 • Software Development Methodologies (6 ECTS)
 • Knowledge Management in the Web (6 ECTS)
 • Consulting Project (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation

During the third term, students work on their Masters Dissertation project, the thematic area of which is relevant to their programme of studies and their interests. The dissertation provides a good opportunity to apply theory and concepts learned in different courses to a real-world Cybersecurity problem or challenge. Students are supervised throughout their projects by a member of the academic faculty and the academic assistants. After submission of the dissertation, students present their projects to classmates and faculty at a special event.

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο