Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στo «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA in Art Law and Arts Management), απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS)).

Το Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA in Art Law and Arts Management)) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Cultural property regulation and national and international heritage legislation. International protection of cultural property (7 ECTS)
 • Artwork Transactions – Legal aspects of international trade in art (dealers, museums, collectors, collection as investment property, auctions, auction houses) (7 ECTS)
 • Settlement of disputes concerning cultural objects (6 ECTS)
 • Copyright Law (national – international) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

B' Εξάμηνο

 • Arts management (9 ECTS)
 • Digitality and the Arts (9 ECTS)

Μαθήματα επιλογής (2 εκ των κάτωθι)

 • International protection of cultural property in the event of armed conflict (6 ECTS)
 • Competition Law and intellectual property rights. Technology and intellectual property (6 ECTS)
 • Legal problems of architecture design, photography and other artifacts (especially in digital form – multimedia) (6 ECTS)
 • Arts management applications (6 ECTS)
 • Marketing for Cultural Organisations (6 ECTS)
 • UNESCO: it’s Contribution to the World Cultural Heritage (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Dissertation

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο