Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (MSc in e-Business and Digital Marketing) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (MSc in e-Business and Digital Marketing) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Data Science for Business: Theory and Practice (6 ECTS)
 • Digital Entrepreneurship: Developing and Financing an eBusiness (6 ECTS)
 • Digital Marketing (6 ECTS)
 • ICT Essentials (6 ECTS)
 • ICT Management (6 ECTS)
 • Web Analytics (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Digital Organisations: eCommerce and eGovernment (6 ECTS)
 • Social Media and Online Community Management (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)

 • Big Data and Cloud Computing (6 ECTS)
 • Consulting Project (6 ECTS)
 • Data Mining (6 ECTS)
 • Digital Business Strategy (6 ECTS)
 • Human Computer Interaction, Design and User Experience (6 ECTS)
 • Market research and analysis (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο